Monday, May 25, 2015

112 ఓ బుల్లి కథ 100 --- మెమోరియల్ డే 2015ఇవ్వాళ అమెరికాలో మెమోరియల్ డే శలవ. యుద్దా లలో చనిపోయిన వారిని తలుచుకునే రోజు. మనం సుఖంగా సంతోషంగా జీవితం గడుపుతున్నా మంటే చాలా వరకు కారణం ప్రపచం కోసం ప్రాణాలర్పించిన వీరే. ఇటు జర్మనీ అటు జపాన్ ప్రపంచాధిపత్యానికి కుమ్ముక్కై దేశాల మీద పడి మారణ హోమం చేస్తుంటే వాటి ఆట కట్టించటానికి తమ ప్రాణా లర్పించింది వీరే. ప్రపంచాన్ని నరక యాతన పెడుతుంటే చూస్తూ కూర్చోక రక్షించటానికి ప్రాణా లర్పించింది వీరే. వీరు అమెరికాలో ప్రతీ ఊరు లోనూ ఉన్నారు. భర్తలు లేని భార్యలూ , తండ్రులు లేని పిల్లలు, పిల్లలని కోల్పోయిన తండ్రులు ఎంత మందో. వారందరికీ నా అశ్రు తర్పణాలు. హిట్లరుని జర్మనీని జపాన్ నీ తలుచుకుంటేనే ఒళ్ళు గగుర్పొడుస్తుంటుంది. చంద్రుడికో నూలుపోగు లాగా నేను చెప్పుకుంటున్నాను. మీ రెప్పుడూ మా మనసుల్లో మెదులుతూనే ఉంటారు.1. Memorial Day 2015

Sunday, May 10, 2015

111 ఓ బుల్లి కథ 99 --- ఆడవాళ్ళ ఆరోగ్యానికి

ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి, అందునా వయస్సు 55 పైబడిన వారికి ఆరోగ్య విషయంలో ఈ క్రింది 6 న్యూట్రియంట్స్ చాలా ముఖ్యం. మనము తినే ఆహారంలో ఇవి మన శరీరానికి కావలసిన మోతాదులో అందకపోతే రోగగ్రస్తులు అవటానికి కారణం అవ్వచ్చు. దీనికి కారణం ఈ 6 న్యూట్రియంట్స్ కొన్ని అనారోగ్య (ఆల్జైమర్స్, డయ బెటీస్, కేన్సర్  లాంటి) పరిస్థుతుల నుండి మనలను రక్షించ కలవని పరిశోధనలలో కనుగొన్నారు.
1. Potassium
మనలని stroke నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.  దాదాపు అన్ని తాజా పళ్ళు, శాఖా హారాల్లో 300mg - 400mg దాకా ఉంటుంది.
మనకి రోజుకి ఎంత కావాలి: 4,700 mg daily.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Swiss chard, Lima beans, sweet potatoes, bananas and cantaloupe.

2. Vitamin E
ఒకవిధంగా చూస్తే దీనిని బ్రెయిన్ ఫుడ్ అనవచ్చు. ఆల్జైమర్స్ బారి నుండి రక్షించగలదు. ఇది సామాన్యంగా కొవ్వు(fat) ఎక్కువున్న పదార్ధాలలో ఉంటుంది. అందుకని కొవ్వు తగ్గించి తింటున్న వాళ్లకి ఇది తక్కువగా ఉండ వచ్చు.
మనకి రోజుకి ఎంత కావాలి:  15mg daily.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Sunflower seeds, almond butter and hazelnuts.

3. Choline
లివర్ చేసే పనిలో (detoxification ) ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. Breast cancer రిస్క్ తగ్గిస్తుందని కూడా పరిశోధనలలో తేలింది.
మనకి రోజుకి ఎంత కావాలి: 425mg daily.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Eggs (particularly the yolks), salmon and Brussels sprouts.

4. Vitamin B12
మన శరీరంలో Central nervous system సరీగ్గా పనిచెయ్యటానికి తోడ్పడుతుంది. అందుకనే ఇది తక్కువుంటే numbness, weakness and anemia కలగ వచ్చు. ఇది చాలా వరకు మాంసాహారం లలో ఉంటుంది. అందుకని శాఖాహారులలో ఇది తక్కువ ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంది.
మనకి రోజుకి ఎంత కావాలి: 2.4mcg daily.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Yogurt, shrimp, chicken, fortified breakfast cereals and nondairy milks.

5. Magnesium
ఇది మన శరీరంలో జరిగే దాదాపు 300 పైన రసాయనిక  చర్యలలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది ముఖ్యంగా మన వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. మనలో చాలా మందికి ఇది తక్కువగా ఉండవచ్చుఅని పరిశోధనలలో తేలింది.
మనకి రోజుకి ఎంత కావాలి: 320mg daily.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Spinach, cashews, avocado, brown rice and black beans.

6. Vitamin D
ఇది calcium తో కలిసి పనిచేసి మన ఎముకలు గట్టిగా ఉండేటట్లు చూస్తుంది. సూర్యరస్మి ద్వారా మన శరీరంలో ఇది తయారు అవుతుంది.
మనకి రోజుకి ఎంత కావాలి: 600 IU daily.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Salmon, eggs, fortified milk, fortified yogurt and fortified orange juice.

*******ఇది కూడా చదవండి
************మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమయిన విటమిన్స్, సప్లిమెన్ట్స్

దీని మాతృక:
1. Parade article by Marygrace Taylor Sunday, May 10, 2015