Tuesday, December 18, 2012

88 ఓ బుల్లి కథ 76 --- మళ్ళా సంవత్సరం ముగుస్తోంది

ఈ సంవత్సరంలో ఎన్నో జరిగాయి. భూకంపాలు, సునామీలు, వరదలూ, యుద్ధాలూ, చంపుకోటాలు, కొట్టుకోటాలూ, కరువులూ, కాటకాలూ. వీటన్నిటిలోనూ అనుకోకుండా బాధల్లో పడి రోదించే వా రెందరో. తుఫానులో ఇళ్ళు కొట్టుకుపోయి, ఉన్న ఆస్తి అంతా నీళ్ళ పాలై బజార్లో పడ్డ వాళ్ళు మన ఎదురుకుండా ఉన్నారు. వారు ఏదో విధంగా వాటిని తట్టుకుని బతికి బయటపడాలి. మనమందరం పుట్టిన తరువాత ఏదోవిధంగా జీవించాలి కదా.

వారి తాత్కాలిక జీవిత కష్టకాలంలో మనమేమన్నా సహాయం చెయ్యగలమా?  ప్రపంచం లో అందరికీ మనం సహాయం చేద్దామన్నా చెయ్యలేము. చేసే స్థోమతా మనకి ఉండదు. కానీ మనందరం కలిసి చేస్తే, నార పోగులు కలిస్తే బలమైన చాంతాడుగ మారినట్లు మన శక్తి బలోపేతం అవుతుంది. అలా మన శక్తులని కలిపి ప్రజల నాదుకునే సంస్థలు, ప్రపంచములో ఎక్కడ ఆపద వచ్చినా ఆదుకోటానికి ముందుకి వచ్చే సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి, సాల్వేషన్ ఆర్మీ, రెడ్ క్రాస్, డాక్టర్స్ వితౌ ట్ బోర్దేర్స్ మొదలయినవి.

అమెరికాలో ప్రతీ సంవత్సరం నవంబర్ డిశెంబరు లు చాలా హడావుడిగా ఉంటాయి. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ రెండు నెలలూ పండగరోజులు. ఇళ్ళ బయట అలంకరిస్తారు, షాపులన్నీ అలంకరిస్తారు. క్రిస్మస్ పాటలు మార్మోగుతూ ఉంటాయి. అందరూ హడావిడిగా తిరుగుతూ ఉంటారు. సంవత్సరంలో చాలా వ్యాపారం ఈ రెండు నెలలలోనే జరుగుతుంది. సంవత్సరానికి కావలసిన వస్తువులూ, దగ్గర వాళ్లకి ఇచ్చే బహుమతులూ, ఈ సమయంలోనే కొనుక్కుంటారు. ముఖ్యంగా అన్నదానాలూ ఆదుకోటాలు ఇప్పుడే జరిగేవి. సహాయ సంస్థలు వచ్చే సంవత్సరంలో జరగబోయే అవాంతరాలని ఆదుకోటానికి  కావలసిన ధన సామర్ధ్యం ఈ కాలంలోనే సంపాదించుకుంటాయి. మీ కిష్ట మైన సంస్థలకి మీకు చేతనయినంత సహాయము చెయ్యండి.

నాకు ఇష్టమయిన సంస్థ Kiva. వాళ్ళ వెబ్సైట్  kiva.org. వీళ్ళు ప్రపంచములో  ఏ దేశం వారికయినా "మీరు కొంచెం పెట్టుబడి పెట్టండి, పాలో పెరుగో, కూరగాయలో కొనుక్కుని అమ్ముకుని మీ పెట్టుబడి తిరిగి ఇచ్చేస్తాము" అనే వాళ్ళకి,  మనందరి నుండీ చిన్న చిన్న డొనేషన్లు తీసుకుని వాటిని కలిపి వారికి సహాయం చేస్తారు. "నేను కష్టపడి పనిచేస్తాను. నన్ను కొంచెము ముందుకు వెళ్ళేలా సహాయం చెయ్యండి. మీ డబ్బులు మీకు తిరిగి ఇచ్చేస్తాను"  అంటూంటే మనము ఇవ్వకుండా ఎలా ఉంటాము?

ఇంతకీ చెప్పోచే దేమంటే మీకు ఇష్టమయిన వాటికి మీకు తోచిన సహాయం చెయ్యండి. మీరు అమెరికాలో ఉంటే ఈ పాటికి చాలా రిక్వెస్ట్ లు వచ్చి ఉంటాయి. ఉడతా భక్తిగా ఎవరో ఒకరికి ఎంతో కొంత సహాయం చేసి తోటి మానవుడుగా వాటిని ఆదుకోండి.


Monday, December 10, 2012

87 ఓ బుల్లి కథ 75 --- అవకాడో ముక్కల పచ్చడి


అవకాడో గురించి ఎందుకు ఇంత శ్రమపడి వ్రాస్తున్నానని అనుకుంటున్నారా ! అవకాడో  కొలెస్టరాల్ ని తగ్గిస్తుంది అంటారు. ఇంకా దానికి కొన్ని మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. అందరికీ తెలుస్తుందని వ్రాస్తున్నాను.

మా ఇంట్లో అవకాడోతో(Avocado) ముక్కల  పచ్చడి అప్పుడప్పుడు చేసుకుంటాము. ఇంటావిడ చేస్తుంది కాబట్టి దానికి కొలతలూ గట్రా ఏమీ ఉండవు. ఆ రోజు తినే వాళ్ళ అదృష్టాన్ని బట్టి రుచులూ అవీ ఉంటాయి. నేను దానికి అలవాటు పడిపోయాను. ఈ మధ్య మా అమ్మాయి ఇంట్లో పచ్చడి రుచి చూసి, అది ఎల్లా చేస్తారో వ్రాయమని (కొలతలతో) నాకు రహస్యంగా ఇమెయిల్ పంపించింది. నేను చిన్న పరిశోధన లాంటిది చేసి సాధించాను. దీనిలో ఏమన్నా గొప్పదనం ఉంటే ఇంటావిడదే కానీ నాది కాదు అని ముందరగా చెప్పుకుంటున్నాను. ఇంకా వంటింట్లో నాకు పూర్తి కంట్రోల్ రాలేదు.

అవకాడోలు దాదాపు 80 రకాలలో వస్తాయి. వీటి జన్మస్థానం మెక్సికో దేశం. ఈ కాయలు ప్రపంచమంతా వ్యాపించినవి. అన్ని మార్కెట్లలో దొరుకుతాయో లేదో తెలియదు అమెరికాలో మాత్రం దాదాపు అంతటా దొరుకుతాయి. ఊరగాయ పెట్టుకునే మామిడి కాయ సైజు లో ఉంటాయి. 'Hass ' వెరైటీ అవకాడోలు సంవత్సరము పొడుగునా వస్తాయి. నేను వాటిని ఉపయోగించాను. కొంచెం ఆకు పచ్చగా ఉండి గట్టిగా ఉండేవి చూసి తీసుకుంటే ముక్కలు బాగా వస్తాయి. ముక్కలు రాక పోయినా గుజ్జు తో పచ్చడి బాగానే ఉంటుంది.

అవకాడోని నిలువుగా చుట్టూతా కత్తితో కొస్తే రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది. దానిలో టెంకని తీసివెయ్యాలి. ఒక స్పూన్ తో అంచులు చుట్టూతా కదిపితే గుజ్జు కొబ్బరి చిప్పలలా విడిపోయి వస్తాయి. వాటిని కత్తితో ముక్కలుగా కోయటమే. మెక్సికన్ లు వీటితో Guacamole  అనే పచ్చడి లాంటిది చేస్తారు. అది చేసే విథానం చూస్తే కాయ లోనుంచి గుజ్జు ఎల్లా తీయాలో తెలుస్తుంది.ఇక్కడ చూడండి.


Avocados are a good source of fiber, potassium, and vitamins C,K, folate, and B6. Half an avocado has 160 calories, 15 grams of heart-healthy unsaturated fat, and only 2 grams saturated fat. One globe contains more than one-third daily value of vitamin C, and more than half the day’s requirements of vitamin K.

Avocados have diverse fats. For a typical avocado:

About 75% of an avocado's calories come from fat, most of which is monounsaturated fat.
On a 100 g basis, avocados have 35% more potassium (485 mg) than bananas (358 mg). They are rich in B vitamins, as well as vitamin E and vitamin K.[30]
Avocados have a high fiber content of 75% insoluble and 25% soluble fiber.[31]

High avocado intake was shown in one preliminary study to lower blood cholesterol levels. Specifically, after a seven-day diet rich in avocados, mild hypercholesterolemia patients showed a 17% decrease in total serum cholesterol levels. These subjects also showed a 22% decrease in both LDL (harmful cholesterol) and triglyceride levels and 11% increase in HDL (helpful cholesterol) levels.[32]Additionally a Japanese team synthesised the four chiral components, and identified (2R, 4R)-16-heptadecene-1, 2, 4-triol as a natural antibacterial component.[33]

Due to a combination of specific aliphatic acetogenins, avocado is under preliminary research for potential anti-cancer activity.[34]

Extracts of P. americana have been used in laboratory research to study potential use for treating hypertension or diabetes mellitus.[35]


ముక్కల పచ్చడికి కావలసిన పదార్ధాలు:

1. అవకాడో  - 1 (medium size)
2. నిమ్మకాయ ( lime ) - 1/2
3. పసుపు - చిటికెడు
4. కారం - 1/2 టీ స్పూన్
5. ఉప్పు - 1/2 టీ స్పూన్
6. మెంతి పొడి - 1/8 టీ స్పూన్ (మెంతులు వేయించి పిండి బడితే బాగుంటుంది)
7. నూనె (తిరగమోత కి)- 3/4 టేబుల్ స్పూన్
8. ఇంగువ - 4 షేకులు . మామూలుగా సీసాని షేక్ చేస్తాము.
9. తిరగమోత గింజలు: 1/4 స్పూన్ మినప్పప్పు, దానికి కొంచెం తక్కువగా జీలకర్ర, ఆవాలు, ఒక ఎండు మిరప కాయ

తయారుచేయు విధానము:

అవకాడో కోసి దానిలో గుజ్జు (రెండు కొబ్బరి చిప్పల మాదిరిగా వస్తుంది) ముక్కలు చేసి ఒక గిన్నె(bowl) లో వెయ్యండి. దానిమీద నిమ్మకాయ పిండండి. దాని మీద పసుపు, కారం, ఉప్పు, మెంతి పొడి వేసి కలపండి.

మీకు చిన్న బగుణ (లేక తిరగమోత గిన్నె) ఉంటే దానిలో నూనె వెయ్యండి. స్టవ్ మీద మీడియమ్ లో ఉంచి మినప్పప్పు, మూడు మెంతి గింజలూ, జీలకర్ర, ఆవాలూ వరసగా వెయ్యండి. మినప్పప్పు వేగినట్లు కనపడగానే ఒక చిన్న ఎండు మెరప కాయ తుంచి ముక్కలు వెయ్యండి. ఇంగువ నాలుగు షేకులు వెయ్యండి. ఇంక తిరగమోతని స్టవ్ మీద నుంచి తీసి దంచటమో, బ్లెండ్ చెయ్యటమో చేసి అవకాడో ముక్కలున్న గిన్నె లో వేసి కలపండి. ఒక గంట అల్లా ఉంచిన తరువాత అవకాడో పచ్చడి తినటానికి రెడీ. అన్నంలో, దోశల్లో, బ్రెడ్ మీద బాగుంటుంది.
నేను అయితే ఒక అర స్పూన్ extra virgin olive oil కూడా పచ్చడిలో వేసి కలుపుతాను.

తిరగమోతని ఎప్పుడూ మాడ్చ కూడదు !!!..


మాతృకలు:

1. http://www.webmd.com/diet/features/8-healthy-facts-about-avocados

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Avocado