Tuesday, October 21, 2014

107 ఓ బుల్లి కథ 95 -- ఇటలీ లో ఓ వారం -- పీసా

పొద్దున్నే "రోమ్" సెంట్రల్  ట్రైన్ స్టేషన్ కు జేరుకున్నాము. "రోమ్" సెంట్రల్  ట్రైన్ స్టేషన్ దాదాపు చెన్నై సెంట్రల్, ముంబయి విక్టోరియా టెర్మినస్ లాగా ఉంటుంది. ఎక్కడికెళ్ళే ఏ ట్రైన్ ఏ ట్రాక్ (ప్లాట్ఫార్మ్ ) మీదకి వస్తుందో చెప్పే పెద్ద బోర్డులు ఉన్నాయి. మా ట్రైన్ ఫలానా ప్లాట్ఫారం మీద ఉందని చెప్పారు. మా కంపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఒక అబ్బాయి నుంచుని మా సామాను చేతిలోనించి తీసుకుని మా క్యూబికల్ లో పెట్టాడు. చూడటానికి మన దేశస్థుడు లాగానే ఉన్నాడు. ఐదు "యూరోలు" (ఇక్కడ డబ్బులు) టిప్ కింద ఇస్తే ఇంకా కావాలని అక్కడే నుంచున్నాడు. చివరికి ఇంకో రెండు "యూరోలు"  ఇస్తే తీసుకుని నసుగుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఛిన్నప్పుడి ఇండియాలో ప్రయాణాలు గుర్తుకు వచ్చాయి.

అసలు మేము ఇవ్వాళ  ట్రైన్ లో "ఫ్లోరెన్స్" అనే ఊరు వెళ్లాలని అనుకున్నాము. కానీ దారిలో  "Leaning tower of Pisa" ఉంటే అది కూడా చూసి పోదామని "పీసా" అనే ఊళ్ళో ఆగాము. పిల్లలు "Left Luggage" లో సామాను పెట్టటానికి వెళ్ళారు. నేను సరే తిరగటానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా అని టాయిలెట్స్ అని రాసివుంటే అక్కడకి వెళ్ళాను. ఊళ్ళు తిరిగే టప్పుడు toilets కనపడితే చేతనయినంతవరకూ అవసరాలు తీర్చు కోవటం మంచిది. కొత్త ఊళ్ళో మనకి అవి ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు కదా.

తలుపు తీయంగానే "వన్ యూరొ" అనే అరుపుతో హడలి పోయాను. అవి కంప్యూటర్  చూస్తున్న ఒక అమ్మాయి కంఠం నుండి వచ్చిన మాటలు అని గ్రహించాను. ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు తిరిగాను కానీ toilets లో, కంప్యూటరు తో ఉన్నరిసెప్షన్ డస్క్ ఎక్కడా చూడలేదు. నా దగ్గర యూరోలు లేవు. చేసేది ఏమీ లేక బయటికి వచ్చి మా ఆవిడ నడిగి ఒక యూరో తీసుకుని నా పని కానిచ్చుకుని బయటికి వచ్చాను. ఆ కంప్యుటర్ అమ్మాయి రిసీట్ కూడా ఇచ్చింది. ఎప్పుడైనా ఆ దేశం చిల్లర దగ్గరుంచుకోవటం చాలా మంచిది. ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందో చెప్పలేము.

టాక్సీ వాడు ఊరు మధ్యకి తీసుకువచ్చి "అదిగో పీసా" అని చూపించి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. మంచి ఆకలిగా ఉంది. దోవలో ఇండియన్ రేస్తోరంట్ కనపడింది కానీ "ఇటలీ లో కూడా ఇండియన్ ఫుడ్డా" అనుకుని వెళ్ళ లేదు. ఇక్కడ మన దేశస్తులు చాలా మంది ఉన్నారని తరువాత తెలిసింది. ఇక్కడ తప్పక ఏదో యునివేర్సిటీ ఉండి ఉంటుందని అనుకున్నాను. అనుకున్నట్లుగానే ఇక్కడ University of Pisa ఉంది. ఇది ప్రపంచంలో 500 గొప్ప యూనివెర్సిటీలలో ఒకటి. గెలీలియో ఈ ఊళ్లోనే పుట్టారు. ఇక్కడే మాథెమాటిక్స్ ప్రొఫెసర్ గ పని చేశారు. (ప్రపంచ యూనివెర్సిటీల రాంక్ ల లిస్టు క్రింద లింక్ లో ఇచ్చాను)

ఆకలి మాడి పోతోంది. భోజన వ్యవహారాల in charge మా కోడలు మంచి రెస్టో రెంట్ కోసం iPhone లో వెతుకుతోంది. తినటానికి మంచిది దొరకలేదు. అక్కడే ఎదురుకుండా కనపడిన దాన్లో సర్దుకుని కూర్చున్నాము. ఇక్కడ  రెస్టో రెంట్ అంటే ఒక వంట గది. దాని ముందర పందిరిలో టేబుల్స్ కుర్చీలు వేస్తారు. నేను ఆ పూట తిన్నది ఉడికించిన శనగలు. కొంచెం తిరగమాత వేస్తే బాగుండేది. అంతా బాగుంది కానీ తిన్నతరువాత బిల్ చెల్లించటానికి క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకోమన్నారు. థాంక్ గాడ్ మా దగ్గర కాష్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఏమయ్యేదో. విదేశాల్లో, ఆదేశం డబ్బులు కాష్ రూపంలో దగ్గర పెట్టుకోవటం మంచిది.

మెల్లగా నడుచుకుంటూ Leaning tower of Pisa వేపు బయల్దేరాము. దీని ఎత్తు 184 అడుగులు. పైకి వెళ్ళాలంటే 296 మెట్లు ఎక్కాలి. అసలు దీనిని పక్కనున్న చర్చ్ (cathedral) గంటలు పెట్టటానికి (bell tower) కట్టారు. దీనిని కట్టటం Pisa మహారాజులు 1173 లో ప్రారంభించారు. ఆ కాలంలో యుద్ధాలు మూలంగా ఆలేశ్యమయ్యి, కట్టటం పూర్తి చెయ్యటానికి 119 ఏళ్ళు పట్టింది. దానికి తోడు క్రింద నేల సరీగ్గా లేక పోవటం మూలంగా (Marshy clay soil) టవర్ వరగటం మొదలెట్టింది. ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్త  లందరూ కూర్చుని దీనిని సరిచేసి పడకుండా ఆపగలిగారు. దీనిని అన్నీ సరిచేసిన తరువాత 2001 లో ప్రజలు చూడటానికి తెరిచారు. మొత్తం మీద దీనిని పూర్తి చెయ్యటానికి దాదాపు 800 ఏళ్ళు పట్టింది.  దీనికి బట్టకట్టి నిలబెట్టటానికి పడిన శ్రమ అంతా పక్క భవంతిలో వీడియో లో చూపెడుతున్నారు. మేము ఎక్కటానికి ప్రయత్నించలేదు కానీ మా అల్లుడు ఎక్కి పైనుండి "పీసా" సౌందర్యాన్ని చూసి వచ్చాడు. తరువాత మేమందరం టవర్ ని కట్టటానికి కారణమైన పక్కనున్న చర్చ్ (Cathedral) లోపలి వెళ్ళాము. చాలా అందంగా ప్రశాంతంగా ఉంది. అక్కడ కూర్చుని ప్రార్ధించు కోవచ్చు. మేము అదే చేశాము. దేవుడు ప్రతిచోటా ఉన్నాడు.

నేను Leaning tower of Pisa గురించి ఎప్పుడో హైస్కూల్  సోషల్ స్టడీస్ లో చదివాను. గెలీలియో భూమ్యాకర్షణ మీద ప్రయోగం ఇక్కడే చేశారు. ఇంకో సంగతి కూడా తెలుసుకున్నాను: ప్రసిద్దిచెందిన  Fibonacci Sequence,  Fibonacci (ఫిబొన్నాచీ) ఇక్కడే పుట్టింది.Fibonacci Sequence ని Stock Prices predict చెయ్యటానికి ఉపయోగిస్తారు దీనిని Fibonacci Retracement అంటారు. అసలు Fibonacci Sequence ని Fibonacci కనిపెట్టలేదు. అది హిందువులు కనిపెట్టింది. Fibonacci  Hindu/Arabic సంఖ్యా విధానం ప్రచారంలో రావటానికి చాలా శ్రమ పడ్డారు. ఎంతయినా పీసా తెలివితేటలకు పుట్టిల్లు.

ఈ క్రింద పేరా హిందూ మాథెమాటిక్స్ గొప్పతనం చూపెట్టటానికి   " life-and-numbers-fibonacci" అనే ఒక పోస్ట్ నుండి సేకరించినది.

Fibonacci (as we'll carry on calling him) spent his childhood in North Africa where his father was a customs officer. He was educated by the Moors and travelled widely in Barbary (Algeria), and was later sent on business trips to Egypt, Syria, Greece, Sicily and Provence. In 1200 he returned to Pisa and used the knowledge he had gained on his travels to write Liber Abaci (published in 1202) in which he introduced the Latin-speaking world to the decimal number system. The first chapter of Part 1 begins:

"These are the nine figures of the Indians: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. With these nine figures, and with this sign 0 which in Arabic is called zephirum, any number can be written, as will be demonstrated."


ఒకప్పుడు Pisa మహారాజు చాలా బలవంతుడు. చాలా బలిష్టమైన నౌకా దళము ఉండేది. కానీ రాను రాను పొరుగు రాజులతో యుద్దాల మూలంగా బలహీనమయ్యి రాజరికము అంతరించింది. కానీ వారు 1343 లో ప్రారంభించిన University of Pisa ఇప్పటికీ చక్కటి చదువులు చెబుతోంది. డబ్బు అధికారం కాలక్రమేణా నశించ వచ్చు గానీ చదువుకున్న చదువులు నశించవనటానికి ఇదొక ఉదాహరణ.

సాయంత్రానికి Florence ప్రయాణానికి Pisa రైలు స్టేషన్ చేరుకున్నాము. ఇక్కడి నుంచి గంటన్నర ప్రయాణం. తరువాత పోస్టులో Florence గురించి వ్రాస్తాను.1. World University Rankings
2. All about Leaning Tower of Pisa
3. University Rankings
4. life-and-numbers-fibonacci
5. Fibonacci

Monday, October 6, 2014

106 ఓ బుల్లి కథ 94 -- ఇటలీ లో ఓ వారం - రోమ్

రోమ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగేసరికి సాయంత్రం నాలుగు గంటలయింది. మేము అమెరికా నుండి రిజర్వు చేసిన టాక్సీ లో మా మా అపార్ట్ మెంట్ కి బయల్దేరాము. ఇక్కడ కొద్దో గొప్పో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతారు. మనమేం చెబుతున్నామో అర్ధం చేసుకోటానికి ప్రయత్నిస్తారు. పారిస్ కన్నా బెటర్.

దోవంతా గలీజుగా ఉంది. చుట్టూతా ఉన్న బిల్డింగ్స్ మీద graffiti బాగా ఉంది. ఇంతలో కొన్ని శిధిలాలు కనబడ్డాయి. వాటి చుట్టూతా తిప్పాడు. ఇది coliseum అని చెప్పాడు. మేము రోమ్ లో చూడవలసిన వాటిలో అది ఒకటి. నాకు దాని మీద ఇంప్రెషన్ పోయింది.  డిల్లీ లో ఉన్న జంతర్ మంతర్ కి నాలుగు రెట్లు ఉంది. మనసులో దీనిని చూడవలసిన అవసరం లేదని నిర్ధారించు కున్నాను. ఇంతలో మా అపార్ట్ మెంట్ వచ్చింది. ఈ వీధి కూడా oneway. రెండు వేపులా పార్కింగ్. చాలా పాత బిల్డింగ్. గబగబా దిగి ఇంట్లోకి వెళ్ళాము. ఎత్తయిన సీలింగ్. ముగ్గురు మనుషులు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు నుంచోవచ్చు. ఆశ్చర్య పోయాము రెండు పెద్ద పెద్ద బెడ్రూమ్స్ రెండు బాత్రూమ్స్ అల్ట్రా మోడరన్ కిచెన్, డ్రాయింగ్ రూం గోడల నిండా పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి.
Vatican City Model

స్నానాలు చేసి బ్రెడ్ వగైరా ఉంటే తినేసి కూర్చున్నాను.  దగ్గరలో షాపులూ, coliseum  ఉన్నాయి వెళ్దా మన్నారు. ఇక్కడ అంతా ఎత్తు పల్లాలు. అసలు మా ఇల్లు కొండ మీదికి ఎక్కే రోడ్ మధ్యలో ఉంది.  నేను రోడ్డు దిగగలను కానీ ఎక్కాలంటే ఆయాస పడాల్సి వస్తుంది. నేను రానన్నాను. పిల్లలు ఆవిడా వెళ్ళారు.

రాత్రి పది గంటలకి ఒక కప్పు mango  "జిలాటొ(Gelato)" తోటి తిరిగి వచ్చారు.  ఇటలీ లో "జిలాటొ" ప్రసిద్ది. ఇది చూడటానికి మిల్క్ షేక్ కి, ఐస్క్రీం కి మధ్యలో ఉంటుంది. రకరకాల ఫ్లేవర్లు. మా వాళ్ళు చేసిన పనులు క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే  వాళ్ళు తాగారు, తిన్నారు, తిరిగారు, రాత్రిపూట లైట్లతో మెరిసిపోతున్న coliseum చూసి వచ్చారు. కాకపోతే నాకు  mango  "జిలాట" తీసుకురావటానికి చాలా కష్ట పడాల్సి వచ్చిందిట. ఒక పాతిక శాంపిల్ లు తింటే గానీ దాన్ని సెలెక్ట్ చెయ్యలేక పోయారుట. (ఇక్కడ ఫ్రీ శాంపిల్ లు ఇస్తారు. కొట్టు ఓనర్ ఇంక "జిలాటొ" శాంపిల్ లు ఇవ్వము అనే దాకా ఒక్కొక్కటే రుచి చూశారు.)
Museum

ఉదయం లేచాము. వర్షం బాగా పడుతోంది. ఆరవ అంతస్తు కిటికీ లోనుండి చూస్తున్నాను. గొడుగులమ్మేవాడు బజార్లో తడిసి వెళ్లే వాళ్ళ నందరినీ  కొనుక్కోమని అడుగుతున్నాడు. ఖరీదు ఎక్కువల్లేవుంది బేరాలు కుదరటల్లేదు. నాకు కొంచెం దిగులుగా ఉంది. మేము ఒకరోజే ఇక్కడ ఉండేది ఆ రోజు ప్లాన్ ప్రకారం ఇవాళ Vatican city చూడాలి. మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మిగతావి చూడాలి. ఏమవుతుందో ఇవాళ అని విచారించి లాభంలేదు. నాకు ఎందుకో కాఫీ తాగుతూ కిటికీ లోనుండి వర్షం పడుతుంటే చూస్తూ ఉండటం ముచ్చటగా ఉంటుందని అనిపించింది. "కాఫీ" అని పెద్దగా అరిచాను. అంటే ఇది చాలా అర్జెంట్ విషయమని చెప్పటం. ఇక్కడ  కాఫీ మెషిన్ లేదు ఎలా చేస్తారో చేసుకోండి అని సమాధానం వచ్చింది. 

వర్షం బాగా వస్తోంది. దగ్గరలో రెస్టో రెంట్లు లేవు. నడిచి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. పొద్ద్ఫున్నే కాఫీ టిఫిన్ లేకపోతే కొంచెం కష్టం. మేము ఇంటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యాము. instant ఉప్మా తయారు చేసి జిప్ లాక్ బాగ్ లో తీసుకు వచ్చాము. ఉప్మా రవ్వ (soji), పచ్చి పోయేట్లు కొంచెం దోరగా వేయించి, విడిగా చేసిన తిరగమోత కలపటమే. వేరుశనగ, జీడిపప్పు కూడా తిరగామోతలో వేసి వెయించచ్చు. నేనయితే ఒక కప్పుకి క్వార్టర్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి కలిపాను. ఒకటిన్నర కప్పుల నీళ్ళు మరగపెట్టి ఒక కప్ ఈ mixture వేసి మూతపెట్టి స్టవ్ మీద మీడియం లో ఉంచితే అయిదు నిమిషాలలో ఉప్మా రెడీ.
Espresso Coffee Maker  

కాఫీకి మాత్రం పెద్ద ప్రాబ్లం అయ్యింది. అలవాటయిన కాఫీ మెషీన్  లేదు. కాఫీ ఫిల్టర్ లాంటిది ఒకటి కనపడింది. వెల్, గూగులమ్మని పట్టుకున్నాము. దీనిని espresso maker  అంటారు. కింద నీళ్ళు పోసి స్టవ్ మీద పెడితే, నీళ్ళు మధ్య filter లో  వేసిన కాఫీ పొడి ద్వారా, కాఫీగా రూపాంతరం చెంది పై భాగం లోకి వస్తాయి.

ఉప్మా, కాఫీ చాలా బాగా వచ్చాయి. ఇంతలో వర్షం బాగా తగ్గిపోయి సూర్యభగవానుడు వచ్చాడు. ubar taxi ని పిలిచి Vatican కి బయల్దేరాము. టాక్సీ రోమ్ వీదులకుండా వెళ్తోంది. రోడ్లన్నీ దాదాపు రాళ్ళతో పరిచినవి. Roman Empire ప్రపంచ చరిత్రలో ఎక్కువకాలం పాలనలో నిలిచిన సామ్రాజ్యం. ఈ కాలంలో వాళ్ళు చాలా యుద్ధాలు చేశారు. గెలిచినప్పుడల్లా ఒక రోడ్డు వేయటమో, ఒక ఫౌంటెన్ కట్టించటమో, ఒక స్థూపం కట్టించటమో, ఒక భవనం కట్టించటమో  చేశారు. చాలా వరకు వీటిని కొండ రాళ్ళతో నిర్మించటం మూలంగా ఇప్పటికీ నిలిచి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అందరూ ఇటలీ వెళ్ళి చూసేది అవ్వే. ఆ కట్టడాలు, ఆ శిల్పాలు చూసి ముచ్చట పడక తప్పదు.

River God (Arno)
ప్రపంచంలో మొదటి మతాలు Polytheistic Religions. అంటే వీటిలో చాలా  దేవుళ్ళు ఉంటారు.  ఆ కాలంలో మన మనుగడకు అవసరమయి (గాలి, వర్షం నీరు, సూర్య కాంతి మొదలయినవి) మన కంట్రోల్ లో లేని వాటికి, కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఉండవచ్చు అనుకుని, వాళ్ళను దేవుళ్ళుగా సృష్టించి ప్రార్ధించటం మొదలు పెట్టారు. అందుకనే   Polytheistic Religions లో అంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారని నా ఉద్దేశం. తరువాత దేవుడు(సృష్టికర్త) ఒకడే, Monotheism, అనే  కాన్సెప్ట్ బయటికి వచ్చింది. యుద్ధాలు చంపుకోటాలు తరువాత ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ రాజ్య మేలేది. ఒక యుద్ధంలో Constantine అనే Roman Emperor గెలవటం మూలంగా Monotheism గ ఉన్న Christianity కి Roman Empire లో ప్రోద్భలం వచ్చింది. అదే రాచరికపు మతమైంది. రోమ్ కి దగ్గరున్న Vatican అనే చోట మత పెద్దలతో కేంద్రీకరింప బడి ప్రపంచమంతా పాకింది. 1929 లో Vatican City  ఒక  దేశంగా గుర్తింపబడింది. దీని ముఖ్యాదిపతి Pope. దీని జనాభా 2013 లో 839. ఇక్కడ పనిచేసే దాదాపు 3000 మంది రోమ్ లో నివసిస్తారు.

Beautiful Paintings on the Dome
Vatican City లో చూడవలసినవి Vatican museums, Sistine Chapel, St. Peters Basilica. Vatican Museums లో చూసేవి beautiful sculptures, paintings. అన్నీ Christianity ఎల్లా evolve అయ్యింది దాని ప్రచారకులు వాళ్ళ కధలు. మీరు Sistine Chapel పేరు వినే ఉంటారు. Pope ని ఎన్నుకునే కమిటీ ఇక్కడే కలుసుకుని కొత్త Pope ని ఎన్నుకుంటుంది. ఇక్కడ చుట్టూతా బిబ్లికల్ కధల పెయింటింగ్స్, డోమ్ లోపల చక్కటి Michelangelo పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి, చాలా పవిత్రమైన చోటు. చాలా మంది కూర్చుని ప్రార్ధిస్తూ ఉంటారు. మేము అదే చేశాము. ఇక్కడ నుండి St. Peters Basilica కి వెళ్ళాము. ఇది ఒక పవిత్రమైన చర్చి. ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా కూర్చుని ప్రార్ధించవచ్చు. మేమూ అదే చేశాము. దేవుని ప్రార్ధించటానికి ఏ ప్రార్ధనా మందిరమయినా ఒకటే. అక్కడినుండి బయటకు వచ్చాము. విశాలమైన బహిరంగ సమావేశ స్థలము. పొప్ క్రిస్మస్ అప్పుడు ప్రజలని దీవించేది ఇచ్చటి నుంచే.

మేము తరువాత టాక్సీ ని పిలిచి రోమ్ లో Spanish steps దగ్గరకి వెళ్ళాము. దీనిని గురించి చాలా చెప్పాల్సినది ఉంది మళ్ళా రోమ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఆకలి దంచేస్తోంది దగ్గరలో ఉన్న మంచి రేస్టోరెంట్ కి వెళ్ళాము. ఇక్కడ వీళ్ళు ప్లేట్లోపెట్టే పోర్షన్ అమెరికా లో కంటే చాలా తక్కువ. పీజ్జా చాలా పల్చగా ఉంటుంది. ఒక్కళ్ళకి కూడా సరిపోదు. తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న"జిలాటో" ప్లేస్ కి వెళ్ళాము.  మళ్ళా samples. ఎన్ని రుచి చూసినా నాకు నిరాశే మిగిలింది. mango జిలాటో లాంటిది అక్కడ లేదు.

రాత్రికి ఇంటికి జేరుకున్నాము. మర్నాడు ట్రైన్ లో ఫ్లారెన్సు కి ప్రయాణం.