Thursday, July 30, 2015

115 ఓ బుల్లి కథ 103 --- మగవాళ్ళ ఆరోగ్యానికి ఇవి ముఖ్యం

ముఖ్యంగా మగవాళ్ళకి  ఆరోగ్య విషయంలో ఈ క్రింది 9 న్యూట్రియంట్స్ చాలా ముఖ్యం అని కనుగొన్నారు. మనము తినే ఆహారంలో ఇవి మన శరీరానికి కావలసిన మోతాదులో అందకపోతే రోగగ్రస్తులు అవటానికి కారణం అవ్వచ్చు. దీనికి కారణం ఈ 9 న్యూట్రియంట్స్ కొన్ని అనారోగ్య (ఆల్జైమర్స్, డయ బెటీస్, కేన్సర్  లాంటి) పరిస్థుతుల నుండి మనలను రక్షించ కలవని పరిశోధనలలో కనుగొన్నారు. వీటిని సప్లిమెంటు లుగా తీసికోనుటం కన్నా ఇవి ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే ఎక్కువ ఫలితాలు వస్తాయి. మీకు ఇంకా ఎక్కువ వివరాలు అవసరమయితే Webmd  సంప్రదించండి.

1. Magnesium
ఇది మన శరీరంలో జరిగే దాదాపు 300 పైన రసాయనిక చర్యలలో ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది ముఖ్యంగా మన వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంపొందిస్తుంది. మనలో చాలా మందికి ఇది తక్కువగా ఉండవచ్చుఅని పరిశోధనలలో తేలింది.
మనకి ఎందుకు కావాలి: Magnesium is key for keeping your heart healthy and your sleep restful. It helps lower stress and makes muscles strong. Without enough of this mineral, you may suffer from insomnia, anxiety, and high blood pressure. It helps to regulate melatonin (a compound that helps you sleep), cortisol (too much of which causes anxiety), and blood pressure.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Spinach, cashews, avocado, brown rice and black beans.

2. Vitamin D
ఇది calcium తో కలిసి పనిచేసి మన ఎముకలు గట్టిగా ఉండేటట్లు చూస్తుంది. సూర్యరశ్మి ద్వారా మన శరీరంలో ఇది తయారు అవుతుంది.
మనకి ఎందుకు కావాలి: The main function of vitamin D is to promote calcium absorption in the gut. It also “maintains adequate serum calcium and phosphate concentrations to enable normal mineralization of bone,” according to the National Institutes of Health. In other words, the nutrient keeps bones strong. Deficiencies in this vitamin lead to obesity, diabetes, hypertension, heart attack, stroke, and muscle weakness.
వేటిల్లో ఉంటుంది: సూర్యరశ్మి, Salmon, eggs, fortified milk, fortified yogurt and fortified orange juice.

3. Vitamin B12
మన శరీరంలో Central nervous system సరీగ్గా పనిచెయ్యటానికి తోడ్పడుతుంది. అందుకనే ఇది తక్కువుంటే numbness, weakness and anemia కలగ వచ్చు. ఇది చాలా వరకు మాంసాహారం లలో ఉంటుంది. అందుకని శాఖాహారులలో ఇది తక్కువ ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంది.
మనకి ఎందుకు కావాలి: This nutrient is essential for red blood cell formation, neurological function, and DNA synthesis. B12 is necessary for normal nerve activity, and like all of the B-complex group of vitamins, it helps with energy and metabolism. A deficiency can lead to anemia, or a lack of healthy, oxygen-providing red blood cells, as well as fatigue and shortness of breath.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Yogurt, shrimp, chicken, fortified breakfast cereals and nondairy milks.

4. Niacin (Vitamin B3)
మనకి ఎందుకు కావాలి:The most important function of vitamin B-3 is its ability to lower blood cholesterol levels, and lower cholesterol means a lower risk of suffering from a stroke, heart attack, or another cardiovascular disease. According to WebMD, niacin also has been studied for the treatment of other diseases, and while more research still needs to be done, there is evidence that it might lower the risk Alzheimer’s disease, cataracts, osteoarthritis, and type 1 diabetes.
వేటిల్లో ఉంటుంది: వేరుశనగ కాయలు, ముడి బియ్యం.
5. Iodine
మనకి ఎందుకు కావాలి:Iodine is required by the body’s thyroid gland to produce the hormones T3 and T4, which help you efficiently burn calories, according to Men’s Health. Iodine may also play a role in immune response.
వేటిల్లో ఉంటుంది: ఆవు పాలు, పెరుగు. కోడి గుడ్లు, సీ ఫుడ్.

6. Zinc
మనకి ఎందుకు కావాలి:Zinc helps the immune system fight off bacteria and viruses. It is essential in making proteins and DNA. Zinc is also related to fertility, potency, sex drive, and long-term sexual health, and the mineral is critical to sperm production, according to Men’s Health.
వేటిల్లో ఉంటుంది: నువ్వులు, గుమ్మడి గింజలు, శనగలు, జీడిపప్పు.

7. Vitamin E
ఒకవిధంగా చూస్తే దీనిని బ్రెయిన్ ఫుడ్ అనవచ్చు. ఆల్జైమర్స్ బారి నుండి రక్షించగలదు. ఇది సామాన్యంగా కొవ్వు(fat) ఎక్కువున్న పదార్ధాలలో ఉంటుంది. అందుకని కొవ్వు తగ్గించి తింటున్న వాళ్ళకి ఇది తక్కువగా ఉండ వచ్చు.
మనకి ఎందుకు కావాలి: Vitamin E is actually a blanket term for eight different naturally occurring nutrients. But each is an essential antioxidant, and scientific research suggests they protect against heart disease and cancer. More specifically, these nutrients guard against the damaging effects of free radicals, molecules that have an unshared electron and might contribute to the development of cancer and cardiovascular disease. It is also used as a topical treatment for aging and sunburn.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Sunflower seeds, almond,butter and hazelnuts.

8. Vitamin K
మనకి ఎందుకు కావాలి:Vitamin K boosts vascular health by preventing calcium build-up along blood vessel walls. It serves as a coenzyme — or a necessary ingredient for a protein’s biological activity — for an enzyme that’s needed for blood clotting and in bone metabolism.
వేటిల్లో ఉంటుంది: Spinach, Broccoli, Beans, Soybeans, eggs.

9. Chromium
మనకి ఎందుకు కావాలి:This may seem like a surprising entry for this list; after all, what it actually does and how much is needed for optimal health are not well defined. But it is known to enhance the working of insulin, the hormone critical to the metabolism and storage of carbohydrates, fats, and proteins by the body.
వెటిల్లో ఉంటుంది : తాజా కూరగాయలు పళ్ళూ. బంగాళా దుంపలు (స్కిన్ తోటి), స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పాత్రలలో వంట చేసినా వస్తుంది.

******ఇదికూడా చదవండి
********ఆడవాళ్ళ ఆరోగ్యానికి
***********మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమయిన విటమిన్స్, సప్లిమెన్ట్స్

దీని మాతృక:
1. 9 Nutrients That Men Do Not Get Enough Of