Sunday, October 10, 2010

30 ఓ బుల్లి కథ 18-- అబ్బా, నా మోకాళ్ళ నెప్పులు! --

ముందు మాట: ప్రతీ ఇంట్లోనూ మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. వారి కోసం మరియు  అవి త్వరగా రాకుండా ఉండటానికి జాగర్తల కోసం ఈ పోస్ట్. దీని మాతృక Sept, 12, 2010 PARADE StayHealthy Column లో Oh, My Aching Knees! by Elizabeth Goodman. దీనికి నా తెలుగు లో స్వేచ్చ అనువాదం.

ప్రతీ సంవత్సరం అమెరికాలో దాదాపు 19 మిలియన్ మంది కాళ్ళ నొప్పుల బాధ తో orthopedic surgeons దగ్గరకు వెళ్తారు. మన బరువుని మోసే ఆ మోకాళ్ళు మనలని పెద్ద వయసుతో చాలా బాధలకు గురి చేస్తుంది. దీనిలో ముఖ్యమయినది  osteoarthritis - మనకి చాలా బాధ కలిగించే ఈ సమస్య మొకాలిలో రెండు ఎముకల మధ్య ఉండే cartilage పోవటం మూలాన ఎముకలు ఒకదాని కొకటి రాచు కొని వచ్చే బాధ.  ఈ బాధ పడేవారు అమెరికాలో 10 మిలియన్ మంది కన్న ఎక్కువ ఉన్నారు. జీవితం లో తప్పకుండా ఇద్దరు మనుషుల్లో ఒక మనిషికి ఈ వ్యాధి వస్తుంది అని చేప్పచ్చు. శుభవార్త : ప్రపంచములో చాలామంది శాస్త్ర వేత్తలు ఈ వ్యాధి మీద పని చేయటము మూలముగా కొత్త సంగతులు రోజు రోజు కీ తెలుస్తున్నాయి, ఏ విధం గా మన బాధని తగ్గించు కొవచ్చో, రాకుండా చూసుకోవచ్చో, రాకుండా కొన్ని రోజులు ఆపవచ్చో, వస్తే చిన్నగా వచ్చేటట్లు చూడటం ఎల్లాగో ఇవన్నీ పరిశీలన లో ఉన్నాయి. మీరు తప్పకుండా ఈ క్రింది జాగర్తలు తీసు కోండి.

1) మీరు ఆరోగ్య కరమయిన బరువు ఉండేటట్లు చూసుకోండి.
జాతీయ సర్వే ప్రకారం సరియిన బరువులో ఉన్న అమ్మల కన్న, స్థ్తూలకాయులయిన అమ్మల మోకాళ్ళకి osteoarthritis రావటం నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. స్థ్తూలకాయులయిన అయ్యలకయితే  ఇది అయిదు రెట్లు ఎక్కువ. మీరు మీ మోకాళ్ళకి ఉపశమనం కలిపించాలంటే పది పౌన్లు తగ్గినా ఉపశమనం కనిపిస్తుంది, లేక ఈ వ్యాధి వచ్చే చాన్సు తగ్గుతుంది.
(నా మాట: మన బరువంతా మోకాళ్ళు భరిస్తున్నాయి కదా అందుకని బరువు తగ్గితే ఉపశమనం కనిపిస్తుంది)

2) మీ కండరాల్ని బలంగా ఉంచుకోండి.
ఈమధ్య university of Iowa Hospitals and Clinics చెసిన స్టడీ లో అమ్మలకి quadriceps( ముందరి తొడ కండరాలు) గట్టిగా ఆరోగ్యముగా ఉంటే ఈ వ్యాధి రావటం తక్కువ. మీరు ఈ quads ని build up చేసుకోవాలంటే low-impact exercises చెయ్యటం మొదలు పెట్టండి. అవి leg raises, wall sits, squats.

3) నడుస్తూ ఉండండి.
మోకాళ్ళ కదలిక(mobility) లేక కూడా ఈ బాధ రావచ్చు. మీరు నడిచే టప్పుడూ పరిగేత్తేటప్పుడూ వంగితే బాధగా ఉంటే, మీ మోకాలు kneecap మీద చిన్న స్థలం లో ఎక్కువ భారం వేస్తున్నారన్నమాట. మీరు రెగ్యులర్ గ యోగా చెయ్యటం లేక tai chi చెయ్యటం మొదలెడితే మీరు ఎక్కువ దూరం నడవ కలుగుతారు. ఇంకో మార్గానికి  డాక్టర్ David Teucher, orthopedic surgeon in Beamont, Tex ఏమన్నారంటే రోజుకి పది నిమిషాలు streaching మీ రోజూ వారీ exercises తో  చెయ్య మన్నారు.

4) మోకాళ్ళకి అనువయిన పాద రక్షలను వాడండి.  
Clogs మరియు  stiff -soled walking shoes సుఖముగా ఉన్నప్పటికీ అవి మీ మోకాళ్ళ మీద 15%  ఎక్కువ భారం మోపుతాయి flip -flops, sneakers with flexible soles కంటే. ఇది Rush Medical center, చికాగో వాళ్ళు కనిపెట్టిన విశేషం. అల్లాగే హై హీల్స్ కూడా మోకాళ్ళ మీద ఎక్కువ భారం మోపుతాయి.

చివరి మాట: మన దేహము లోని ఏ అవయవాలయినా మనము సరీగ్గా ఉపయోగించక పోతే అవి మన చేతుల్లోనుండి జారి పోతయ్యి. వాటికి "if you do not use it you loose it" వర్తిస్తుంది.

కీళ్ళ నొప్పుల మీద నా పోస్టులు:

1. 30 ఓ బుల్లి కథ 18-- అబ్బా, నా మోకాళ్ళ నెప్పులు!

2. 31 ఓ బుల్లి కథ 19 -- కీళ్ళు,మోకాళ్లను జాగర్తగా ఉంచుకోండి

3. 32 ఓ బుల్లి కథ 20 -- కీళ్ళు నొప్పులకు మందు మంచి ఆహారం

4. 33 ఓ బుల్లి కథ 21-- కీళ్ళ నొప్పులతో ఆహారం జాగ్రత్తలు

5. 34 ఓ బుల్లి కథ 22-- కీళ్ళ నొప్పులను తగ్గించే ఆహారం సప్ప్లిమెంట్లు

6. 89 ఓ బుల్లి కథ 77 --- ఆరోగ్యానికి మార్గం మెరపకాయ కారం