Sunday, October 31, 2010

34 ఓ బుల్లి కథ 22-- కీళ్ళ నొప్పులను తగ్గించే ఆహారం సప్ప్లిమెంట్లు --

ముందుమాట: Bottom Line వారు Dr. Harris McIIwain, MD, Certified specialist in rheumatology and geriatric medicine who practices with the Tampa Medical Group in Florida గారితో చేసిన సంభాషణను తెలుగు లో నాలుగు  పోస్టులలో మీకు అందిస్తున్నాను.
దీనికి కారణం మన ఇళ్ళల్లో జాయింట్ పైన్స్ తో బాధ పడేవారు ఎక్కువగా ఉండటం. వారు వయసులో పెద్దవారు అవటం. పెద్దవయసులో ఇవి మామూలే అని నిరాశగా బాధ పడుతూ ఉండటం చూడలేక.

(నా మాట క్లుప్తంగా : ఇది నాల్గవ పోస్ట్, Supplements that can Ease Arthritis. దీనిలో చాలాచోట్ల inflammation అని వస్తుంది కనుక మీకు తెలియటానికి, నాకు తెలిసినంతవరకూ inflammation అంటే క్లుప్తంగా చెబుతాను. inflammation మూలంగా వాపు రావచ్చు. వాయటం మూలంగా నరాలకి వత్తుడు(Compression) తగిలి నొప్పి పుడుతుంది. ఆ వాపును తగ్గిస్తే వత్తుడు తగ్గి నొప్పి పోతుంది. సూక్ష్మంగా ఇదీ కధ. మీకు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే గూగులమ్మని అడగటానికి వీలుగా, వ్రాసేటప్పుడు ఇంగ్లిష్ పదాలు వాడుతున్నాను.)

ఈ క్రింద చెప్పిన supplements తీసుకుంటే arthritis మూలముగా వచ్చే inflammation ని తగ్గించటానికి వీలవుతుంది. మీరు ఈ ఆహారపు supplements తీసుకునే ముందు డాక్టర్ తో సంప్రదించండి -- అవి natural గా దొరికేవయినా సరే. ఉదా: ginger (అల్లం).

Glucosamine (1,500 mg/daily). దీనిమీద జరిగిన పరిశోధనల వలన తేలినది ఖచ్చితముగా చెప్పక పోయినా ఇది చాలా మంచిది. ఇది arthritis వ్యాప్తిని తగ్గిస్తుందని కొన్ని పరిశోధనలలో తేలినది. మామూలుగా దీనిని chondroitin (1,200 mg) తో తీసుకుంటారు ఎందువల్లనంటే కొందరిలో ఇది వాడుట మూలాన arthritis నొప్పులు తగ్గినట్లు కనపడెను.(నా మాట క్లుప్తంగా : fish , sword fish allergy ఉంటే ఇది తీసుకోవోకండి.శాకాహారులకు vegetarian Glucosamine దొరుకుతుంది.)

Vitamin C (500 mg to 1,000 mg daily). ఇది collagen ని అభివృద్ది చేసి జాగర్తగా చూడటం లో ముఖ్య పాత్రధారి. collagen , cartilage లో ఒక భాగము. దానికి తోడు దీనిలో antioxidants ఉండటము మూలాన inflammation ను తగ్గించి damaged joint tissue ని regenerate చేస్తుంది. (నా మాట క్లుప్తంగా : కీళ్ళ లో రెండు ఎముకలకి మధ్య నుండే cushion లాంటి పదార్ధము cartilage . ఇది గనక క్షీణ దశలో ఉంటే రెండు బోమికలూ రాచుకుని నెప్పి పుడుతుంది.)

Bromelain: ఈ anti-inflammatory enzyme, pineapple లో ఉంటుంది. Pill , Capsule గ కూడా దొరుకుతుంది. రోజుకు రెండు slices మీ ఆహారము తో తీసుకోండి. మీరు capsules తీసుకుంటే label మీద directions తో వాడండి.

Fish Oil Capsules: మీరు ఫిష్ తీసుకోకపోతే ఇవి వాడండి. Your dose should provide 600 mg of combined DHA and EPA in a 2:1 ratio - the ratio that occurs in wild salmon. Read your product label for its DHA/EPA content.

Ginger: పరిశోధనల్లో తేలిందేమిటంటే ఈ ginger, arthritis మూలాన వచ్చే inflammation ని తగ్గిస్తుందని. దీనిని మీరు tincture గానూ, capsules గానూ, ఆహారముతో కలిపి గానూ లేక ginger రూట్ నీళ్ళలో మరగపెడితే వచ్చే tea తో గానీ తీసుకొన వచ్చును. Since ginger inhibits blood clotting, don't consume more than four grams a day.

చివరి మాట: మీరు తప్పకుండా ఇవి తీసుకునే ముందు మీ డాక్టర్ ని సంప్రదించండి. వీటిని వాడు సూచనల కోసం సీసా మీద ఉన్న lebel లో వ్రాసినవి తప్పక చదవండి.  

Wednesday, October 27, 2010

33 ఓ బుల్లి కథ 21-- కీళ్ళ నొప్పులతో ఆహారం జాగ్రత్తలు --

ముందుమాట: Bottom Line వారు Dr. Harris McIIwain, MD, Certified specialist in rheumatology and geriatric medicine who practices with the Tampa Medical Group in Florida గారితో చేసిన సంభాషణను తెలుగు లో నాలుగు  పోస్టులలో మీకు అందిస్తున్నాను.
దీనికి కారణం మన ఇళ్ళల్లో జాయింట్ పైన్స్ తో బాధ పడేవారు ఎక్కువగా ఉండటం. వారు వయసులో పెద్దవారు అవటం. పెద్దవయసులో ఇవి మామూలే అని నిరాశగా బాధ పడుతూ ఉండటం చూడలేక.

(నా మాట క్లుప్తంగా : ఇది మూడవ పోస్ట్, Foods To Avoid. దీనిలో చాలాచోట్ల inflammation అని వస్తుంది కనుక మీకు తెలియటానికి, నాకు తెలిసినంతవరకూ inflammation అంటే క్లుప్తంగా చెబుతాను. inflammation మూలంగా వాపు రావచ్చు. వాయటం మూలంగా నరాలకి వత్తుడు(Compression) తగిలి నొప్పి పుడుతుంది. ఆ వాపును తగ్గిస్తే వత్తుడు తగ్గి నొప్పి పోతుంది. సూక్ష్మంగా ఇదీ కధ. మీకు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే గూగులమ్మని అడగటానికి వీలుగా, వ్రాసేటప్పుడు ఇంగ్లిష్ పదాలు వాడుతున్నాను.)

నేను ఈ క్రింద చెప్పబోయే ఆహార పదార్ధాలు కీళ్ళ నొప్పులను ఎక్కువ చెయ్యోచ్చు. కానీ మీకు మీరుగా వాటిని గుర్తించండి. దానికి పద్ధతి, ఒక్కొక్క పదార్దాన్నీ రెండు వారాలు తినకుండా ఉండి మీ బాధ పరిణితిని గమనించండి. ఈ విధంగా మీకు మీరు ఏ పదార్ధాలు మీకు inflammation బాధను కలిగిస్తున్నయ్యో తెలిసికొన వచ్చును.

Inflammation ఎక్కువ చేసే పదార్ధాలను వాడకండి: మనము తినే పదార్ధాలలో కొన్ని మన దేహము లో cytokines అనే వాటి ఉత్పత్తికి కారణం అవుతవి. cytokines అనే ఈ proteins inflammation ని పెంచుతాయి. దీని మూలముగ కీళ్ళ నెప్పులు పెరుగుతాయే కాకుండా joints లోని cartilage క్షీణతకు కూడా దోహదము చేస్తయ్యి.(నా మాట క్లుప్తంగా : కీళ్ళ లో రెండు ఎముకలకి మధ్య నుండే cushion లాంటి పదార్ధము cartilage . ఇది గనక క్షీణ దశలో ఉంటే రెండు బోమికలూ రాచుకుని నెప్పి పుడుతుంది.)

ఈ పదార్దములు: Beef మరియు other red meat , ఎక్కువ వేడి మీద తయారు చేసిన పదార్ధాలు (ఉదా: వేపుడు పదార్ధాలు),
కృత్రిమంగా తయారు చేసిన trans fats (partially hydrogenated fats or oils on food labels)( ఉదా: Junk foods మరియు వ్యాపార రీత్యా తయారు చేసిన baked goods ). వీటిని వీలయినంత తక్కువగా తినండి.

Animal Products నుండి వచ్చిన ఆహార పదార్ధాలను తక్కువగా తినండి: నా patients కి వీలయినంత మితముగా Turkey chicken మాత్రమే తినమని చెప్తాను. అసలు సత్య మేమి టంటే అన్ని animal products --  including poultry, some farm raised fish, egg yolks and other dairy products -- contain arachidonic acid, a fatty acid that is converted into prostaglandins and leukotrienes, two other types of inflammation causing chemicals.(నా మాట క్లుప్తంగా : dairy products అంటే పాలు, పెరుగు, వెన్న, మీగడ, నెయ్యి, మజ్జిగ).

నా  patients చాలామంది "modified vegetarian diet "  తీసుకొనుట వలన వాళ్ళ కీళ్ళ నొప్పుల నుండి ఉపశమనము కనిపించినదన్నారు. Key: జంతువుల నుండి వచ్చే protein  ను తగ్గించి,  fish , plants నుండి వచ్చే protein  ని ఎక్కువ చెయ్యండి (beans, nuts, soy, portobello mushrooms(a common meat substitute) and whole grains.

Start by substituting one-fourth of the animal protein you normally eat with plant-based foods, cold-water fish and low fat dairy. After two or three months, increase the substitution to half -- adding more vegetables , fruits, lentils, beans , fish, whole grains and low fat dairy.

కొంత కాలము అయిన తరువాత నా patients అందరూ pain and inflammation తగ్గటం మూలముగా.animal proteins మాని వేయటం జరిగింది. సూచన: చాలా కొద్దిమందిలో కొన్ని కాయ గూరలు arthritis ని ఎక్కువ చేస్తయ్యని గమనించారు. అవి: tomatoes, white potatoes, peppers and eggplant. (నా మాట: eggplant అంటే వంకాయ. peppers అంటే bell peppers). ఈ nightshade family plants లో solanine అనే పదార్ధము ఉంటుంది. అది కనక మన intestines లో సరీగ్గా జీర్ణము కాకపోతే అవి toxic గ మారుతాయి. వీటినన్నిటినీ తినుట ఆపి ఒక్కొక్కటే తీసుకొనుట ప్రారంభించి, వీటి మూలముగా arthritis బాధలు కలుగకుండా ఉంటే తినుట ప్రారంభించండి.

High glycemic index ఉన్న పదార్దముల ను వాడ వద్దు. ఎందుకంటే ఇవి మీ blood sugar ని చాలా త్వరగా ఎక్కువ చేస్తయ్యి. డయాబెటిస్ వాళ్ళు, అది రాబోతందని తెలుసుకున్న వాళ్ళు వీటిని ఎల్లాగూ తిన కూడదు. ఇవి arthritis ఉన్న వాళ్లకి కూడా బాధలు పుట్టిస్తాయి. దీనికి కారణం: ఇవి ఇన్సులిన్ తయారును ఎక్కువ చేస్తయ్యి. దీనిమూలముగా శరీరములో కొవ్వు పెరుగుతుంది, దానికి తోడు మనకి భోజనము చేసిన కొన్ని గంటల లోనే మళ్ళా తినాలని పిస్తుంది. చివరికి జరిగేది బరువు పెరగటం, arthritis కి మంచిదికాదు. High glycemic foods include table sugar, baked white potatoes, French fries, Pretzels, White bread and rolls, white and brown rice, potato and corn chips, waffles, doughnuts and corn flakes.

చివరి మాట: తరువాతి పోస్ట్ Supplements that can ease Arthritis .

Monday, October 25, 2010

32 ఓ బుల్లి కథ 20 -- కీళ్ళు నొప్పులకు మందు మంచి ఆహారం --

ముందుమాట: Bottom Line వారు Dr. Harris McIIwain, MD, Certified specialist in rheumatology and geriatric medicine who practices with the Tampa Medical Group in Florida గారితో చేసిన సంభాషణను తెలుగు లో నాలుగు  పోస్టులలో మీకు అందిస్తున్నాను.
దీనికి కారణం మన ఇళ్ళల్లో జాయింట్ పైన్స్ తో బాధ పడేవారు ఎక్కువగా ఉండటం. వారు వయసులో పెద్దవారు అవటం. పెద్దవయసులో ఇవి మామూలే అని నిరాశగా బాధ పడుతూ ఉండటం చూడలేక.

(నా మాట క్లుప్తంగా : ఇది రెండవ పోస్ట్, Foods that Heal . దీనిలో చాలాచోట్ల inflammation అని వస్తుంది   కనుక మీకు తెలియటానికి,  నాకు తెలిసినంతవరకూ inflammation అంటే క్లుప్తంగా  చెబుతాను. inflammation మూలంగా వాపు రావచ్చు. వాయటం మూలంగా నరాలకి వత్తుడు(Compression)  తగిలి నొప్పి పుడుతుంది. ఆ వాపును తగ్గిస్తే వత్తుడు తగ్గి నొప్పి పోతుంది. సూక్ష్మంగా ఇదీ కధ.  మీకు ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే గూగులమ్మని అడగటానికి వీలుగా, వ్రాసేటప్పుడు ఇంగ్లిష్ పదాలు వాడుతున్నాను.) 

నొప్పిని తగ్గిచ్చే ఆహార పదార్ధాలు: మనము తినే ఆహారములలో antioxidants  ఉండి, inflammation  ను హతమార్చే పోషక పదార్ధాలు ఉన్నవాటిని, తినుట వలన మన కీళ్ళ బాధలను తగ్గించవచ్చును. ఈ క్రింద చెప్పబడిన ఆహార పదార్దములు మనకు  ఉపశాంతిని ఇవ్వగలవు.

(నా మాట క్లుప్తంగా : మన దేహములోని cells లో Glucose , Oxygen రసాయనిక కలయికవలన మనకి కావాల్సిన energy ఉత్పన్న అవుతుంది. ఈ రసాయనిక కలయికలో మనకు పనికి వచ్చే శక్తే కాకుండా పనికిరానివి కూడా తయారు అవుతాయి. అవే oxidants(free radicals) .  ఇవి ఇంకొక పదార్ధానికి త్వరగా అంటుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాయి. అవి అంటుకుంటే ఆ పదార్ధపు పనితీరు మారవచ్చు. మన శరీర శక్తే వాటిని నిర్వీర్యము చేస్తుంది కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు చెయ్యలేక పోతే మనము బాధలకు గురి కావలసి వస్తుంది. అందుకని మనము antioxidants ఉన్న పదార్ధాలను తీసుకుంటే మన శరీరములో ఉత్పన్నమయిన చెడ్డ వస్తువులను నిర్వీర్యము చేయుట జరుగుతుంది.)

High-antioxidant ఫలములు, కాయగూరలు: Antioxidants, inflammation ను తగ్గిస్తాయి. కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట, US Department of Agriculture కొన్ని పదార్దముల antioxidant activity వరుసగా ఎక్కువ నుండి తక్కువ క్రమం లో పొందుపరిచింది. వాటిలో మొదటి పది:  blueberries, kale, strawberries, spinach, Brussels sprouts, plums, broccoli, beets, oranges, and red grapes. వీటిల్లో మీకిష్టమయినవి తినుట ప్రారంభించండి (వండిన వయినా  సరే). వీటి తరువాత ఇవి గూడా మంచివే: Asparagus, cabbage, cauliflower, tomatoes, sweet potatoes, avocados, grapefruit, peaches and watermelon.

Oil-rich fish: పరిశోధనల వల్ల తేలిందేమిటంటే omega-3 fatty acids ఉన్న పదార్ధాలు inflammation ను తగ్గిస్తాయని. అవి: anchovies, mackerel, salmon, sardines, shad, tuna, whitefish, and herring. ఇవి ముఖ్యంగా చాలా రకాల arthritis లకి కారణంగ  కనపడే leukotriene B4 ను తగ్గిస్తాయి. పరిశోధనల వలన తేలిందేమిటంటే, ఆడవాళ్ళల్లో వారానికి మూడు సార్లు baked or boiled fish తిన్న వాళ్లకి rheumatoid arthritis రావటం ఒకసారి తినే ఆడవాళ్ళ కన్న సగం తక్కువ.

Soy : పరిశోధనల్లో తేలిందేమిటంటే తీసుకునే ఆహారంలో ఎక్కువ soy ఉంటే inflammation మూలాన వచ్చే నొప్పి, వాపు తగ్గుతాయని. మీరు వీటిని ఉపయోగించటానికి ప్రయత్నించండి: tofu, soy milk, soy yogurt, soy beans or miso, a traditional Japanese food consisting of fermented soy beans and made into a thick paste.

Green and black Tea: Green Tea లో polyphenol అనబడే ECCG ఉంటుంది. సామాన్యంగా చెట్లలో ఉండే ఈ polyphenol , antioxidant గ పనిచేస్తుంది. ఈ ECCG అను పదార్ధం, arthritis inflammation response లో కనపడే ఒక కీలకమయిన gene ని  inhibit చేస్తుంది. పరిశోధనల్లో తేలిందేమిటంటే మీరు Green టీ ని ఎంత తాగితే అంత ఫలితం కలుగు తుందని. Black Tea, మన శరీరంలో Green Tea లాగా పనిచేయక పోయినా తగిన ఫలితములు ఇస్తుంది. దీనిలో theaflavins అనే anti -inflammatory రసాయన పదార్దములు ఉన్నాయి. The Iowa Women's Health Study లో కనుగొన్నది ఏమిటంటే, రోజుకి మూడు కప్పుల టీ(herbal టీ కాదు) తాగే ఆడవాళ్ళకి, తాగని వాళ్ళకన్నా,  rheumatoid arthritis రావటం 60% తక్కువ.

Pineapple: రుచికరమయిన ఈ ఫలములో bromelain ఉండును. ఈ enzyme arthritis తో వచ్చే inflammation ని తగ్గిస్తుంది. Fresh pineapple అయితే చాలా ఉత్తమం  కానీ canned pineapple కూడా పనిచేస్తుంది.

Onions and Apples: ఈ రెండింటిలోనూ flavonoids అనే పదార్దములు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి కూడా inflammation ని తగ్గిస్తాయి. వీటిని మామూలుగానూ, వండించి గానూ తినవచ్చు.

చివరి మాట: మీరు పైన చెప్పిన ఆహారపదార్ధాలు అన్నీ తినవలసిన అవుసరం లేదు. మీరు పైన చెప్పిన వాటిని, ఎప్పుడూ తినక పోతే, ముందు కొద్ది కొద్దిగా తినటం ప్రారంభించండి. మీకు సరిపోక పోతే వాటిని మార్చి ఇంకొకటి తినండి. తరువాతి  పోస్ట్  foods to avoid.

Tuesday, October 19, 2010

31 ఓ బుల్లి కథ 19 -- కీళ్ళు,మోకాళ్లను జాగర్తగా ఉంచుకోండి 1 --

ముందుమాట: Bottom Line వారు Dr. Harris McIIwain, MD, Certified specialist in rheumatology and geriatric medicine who practices with the Tampa Medical Group in Florida గారితో చేసిన సంభాషణను తెలుగు లో నాలుగు  పోస్టులలో మీకు అందిస్తున్నాను.
దీనికి కారణం మన ఇళ్ళల్లో జాయింట్ పైన్స్ తో బాధ పడేవారు ఎక్కువగా ఉండటం. వారు వయసులో పెద్దవారు అవటం. పెద్దవయసులో ఇవి మామూలే అని నిరాశగా బాధ పడుతూ ఉండటం చూడలేక.

From: Keep Joints Feeling Young! by Dr. Harris McIIwain, MD coauthor of Pain-Free Arthritis - A 7-step program for feeling Better Again (Owl)

నా rheumatology practice లో నొప్పులతో బాధపడుతూ డాక్టర్ల చుట్టూతా తిరిగినా ఉపశమనము కలుగక నా దగ్గరకి వచ్చిన వారికి నేను ఎక్కువగా చెప్పేది వారి ఆహారము తిను పద్ధతిని మార్చమని. నా నొప్పులు తగ్గే ఆహారపు క్రమమును పాటిస్తే కొన్ని వారాలలోనే ఫలితం కనిపిస్తుంది. దీని మూలంగా నొప్పికి వేసుకునే మందులను తగ్గించవచ్చు.  కీళ్ళ నొప్పులు అన్నిటిలోనూ (rheumatoid arthritis మరియు Osteoarthritis తో సహా) inflammation తగ్గి నొప్పి మరియు stiffness తగ్గుట గమనించ గలరు. 

పని చేసే విధానము: ఈ నొప్పుల బాధ నుండి బయట పడేట్టు చేసే ఆహార పద్ధతి లో మీరు నొప్పులను తగ్గించి మన immune system ను పెంచే ఆహారముల గురించి తెలుసుకుంటారు. అలాగే మీకు inflammation పెంచి నొప్పులను తెప్పించే ఆహారముల గురించి కూడా తెలుసుకుంటారు. ఈ diet program మూలముగ  మీ బరువు ఆరోగ్య కరముగా ఉండి కీళ్ళ మీద భారము తగ్గి జీర్ణ శక్తి పెరిగి మీ నెప్పుల బాధలు తగ్గు ముఖము పట్టును. మీకు కొన్ని మంచి nutritional suppliments గురించి కూడా చెబుతాను.

మీరు ఆరోగ్య కరమయిన సరియిన బరువు కలిగి ఉండాలంటే మీరు తరచుగా చిన్న చిన్న meals తీసుకొనుట మంచిది. రోజుకు మూడు పెద్ద meals కన్న రోజుకి ఆరు చిన్న meals తీసుకోండి.  మూడు 300 కాలోరీస్ ముఖ్య meals తో పాటు, మూడు 150 లేక  200 కాలోరీస్ తో చిన్న చిన్న స్నాక్స్ మధ్యలో తీసుకోండి.

చివరిమాట:  తరువాత పోస్ట్ foods that heal.

Sunday, October 10, 2010

30 ఓ బుల్లి కథ 18-- అబ్బా, నా మోకాళ్ళ నెప్పులు! --

ముందు మాట: ప్రతీ ఇంట్లోనూ మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. వారి కోసం మరియు  అవి త్వరగా రాకుండా ఉండటానికి జాగర్తల కోసం ఈ పోస్ట్. దీని మాతృక Sept, 12, 2010 PARADE StayHealthy Column లో Oh, My Aching Knees! by Elizabeth Goodman. దీనికి నా తెలుగు లో స్వేచ్చ అనువాదం.

ప్రతీ సంవత్సరం అమెరికాలో దాదాపు 19 మిలియన్ మంది కాళ్ళ నొప్పుల బాధ తో orthopedic surgeons దగ్గరకు వెళ్తారు. మన బరువుని మోసే ఆ మోకాళ్ళు మనలని పెద్ద వయసుతో చాలా బాధలకు గురి చేస్తుంది. దీనిలో ముఖ్యమయినది  osteoarthritis - మనకి చాలా బాధ కలిగించే ఈ సమస్య మొకాలిలో రెండు ఎముకల మధ్య ఉండే cartilage పోవటం మూలాన ఎముకలు ఒకదాని కొకటి రాచు కొని వచ్చే బాధ.  ఈ బాధ పడేవారు అమెరికాలో 10 మిలియన్ మంది కన్న ఎక్కువ ఉన్నారు. జీవితం లో తప్పకుండా ఇద్దరు మనుషుల్లో ఒక మనిషికి ఈ వ్యాధి వస్తుంది అని చేప్పచ్చు. శుభవార్త : ప్రపంచములో చాలామంది శాస్త్ర వేత్తలు ఈ వ్యాధి మీద పని చేయటము మూలముగా కొత్త సంగతులు రోజు రోజు కీ తెలుస్తున్నాయి, ఏ విధం గా మన బాధని తగ్గించు కొవచ్చో, రాకుండా చూసుకోవచ్చో, రాకుండా కొన్ని రోజులు ఆపవచ్చో, వస్తే చిన్నగా వచ్చేటట్లు చూడటం ఎల్లాగో ఇవన్నీ పరిశీలన లో ఉన్నాయి. మీరు తప్పకుండా ఈ క్రింది జాగర్తలు తీసు కోండి.

1) మీరు ఆరోగ్య కరమయిన బరువు ఉండేటట్లు చూసుకోండి.
జాతీయ సర్వే ప్రకారం సరియిన బరువులో ఉన్న అమ్మల కన్న, స్థ్తూలకాయులయిన అమ్మల మోకాళ్ళకి osteoarthritis రావటం నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. స్థ్తూలకాయులయిన అయ్యలకయితే  ఇది అయిదు రెట్లు ఎక్కువ. మీరు మీ మోకాళ్ళకి ఉపశమనం కలిపించాలంటే పది పౌన్లు తగ్గినా ఉపశమనం కనిపిస్తుంది, లేక ఈ వ్యాధి వచ్చే చాన్సు తగ్గుతుంది.
(నా మాట: మన బరువంతా మోకాళ్ళు భరిస్తున్నాయి కదా అందుకని బరువు తగ్గితే ఉపశమనం కనిపిస్తుంది)

2) మీ కండరాల్ని బలంగా ఉంచుకోండి.
ఈమధ్య university of Iowa Hospitals and Clinics చెసిన స్టడీ లో అమ్మలకి quadriceps( ముందరి తొడ కండరాలు) గట్టిగా ఆరోగ్యముగా ఉంటే ఈ వ్యాధి రావటం తక్కువ. మీరు ఈ quads ని build up చేసుకోవాలంటే low-impact exercises చెయ్యటం మొదలు పెట్టండి. అవి leg raises, wall sits, squats.

3) నడుస్తూ ఉండండి.
మోకాళ్ళ కదలిక(mobility) లేక కూడా ఈ బాధ రావచ్చు. మీరు నడిచే టప్పుడూ పరిగేత్తేటప్పుడూ వంగితే బాధగా ఉంటే, మీ మోకాలు kneecap మీద చిన్న స్థలం లో ఎక్కువ భారం వేస్తున్నారన్నమాట. మీరు రెగ్యులర్ గ యోగా చెయ్యటం లేక tai chi చెయ్యటం మొదలెడితే మీరు ఎక్కువ దూరం నడవ కలుగుతారు. ఇంకో మార్గానికి  డాక్టర్ David Teucher, orthopedic surgeon in Beamont, Tex ఏమన్నారంటే రోజుకి పది నిమిషాలు streaching మీ రోజూ వారీ exercises తో  చెయ్య మన్నారు.

4) మోకాళ్ళకి అనువయిన పాద రక్షలను వాడండి.  
Clogs మరియు  stiff -soled walking shoes సుఖముగా ఉన్నప్పటికీ అవి మీ మోకాళ్ళ మీద 15%  ఎక్కువ భారం మోపుతాయి flip -flops, sneakers with flexible soles కంటే. ఇది Rush Medical center, చికాగో వాళ్ళు కనిపెట్టిన విశేషం. అల్లాగే హై హీల్స్ కూడా మోకాళ్ళ మీద ఎక్కువ భారం మోపుతాయి.

చివరి మాట: మన దేహము లోని ఏ అవయవాలయినా మనము సరీగ్గా ఉపయోగించక పోతే అవి మన చేతుల్లోనుండి జారి పోతయ్యి. వాటికి "if you do not use it you loose it" వర్తిస్తుంది.

కీళ్ళ నొప్పుల మీద నా పోస్టులు:

1. 30 ఓ బుల్లి కథ 18-- అబ్బా, నా మోకాళ్ళ నెప్పులు!

2. 31 ఓ బుల్లి కథ 19 -- కీళ్ళు,మోకాళ్లను జాగర్తగా ఉంచుకోండి

3. 32 ఓ బుల్లి కథ 20 -- కీళ్ళు నొప్పులకు మందు మంచి ఆహారం

4. 33 ఓ బుల్లి కథ 21-- కీళ్ళ నొప్పులతో ఆహారం జాగ్రత్తలు

5. 34 ఓ బుల్లి కథ 22-- కీళ్ళ నొప్పులను తగ్గించే ఆహారం సప్ప్లిమెంట్లు

6. 89 ఓ బుల్లి కథ 77 --- ఆరోగ్యానికి మార్గం మెరపకాయ కారం