Tuesday, October 21, 2014

107 ఓ బుల్లి కథ 95 -- ఇటలీ లో ఓ వారం -- పీసా

పొద్దున్నే "రోమ్" సెంట్రల్  ట్రైన్ స్టేషన్ కు జేరుకున్నాము. "రోమ్" సెంట్రల్  ట్రైన్ స్టేషన్ దాదాపు చెన్నై సెంట్రల్, ముంబయి విక్టోరియా టెర్మినస్ లాగా ఉంటుంది. ఎక్కడికెళ్ళే ఏ ట్రైన్ ఏ ట్రాక్ (ప్లాట్ఫార్మ్ ) మీదకి వస్తుందో చెప్పే పెద్ద బోర్డులు ఉన్నాయి. మా ట్రైన్ ఫలానా ప్లాట్ఫారం మీద ఉందని చెప్పారు. మా కంపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఒక అబ్బాయి నుంచుని మా సామాను చేతిలోనించి తీసుకుని మా క్యూబికల్ లో పెట్టాడు. చూడటానికి మన దేశస్థుడు లాగానే ఉన్నాడు. ఐదు "యూరోలు" (ఇక్కడ డబ్బులు) టిప్ కింద ఇస్తే ఇంకా కావాలని అక్కడే నుంచున్నాడు. చివరికి ఇంకో రెండు "యూరోలు"  ఇస్తే తీసుకుని నసుగుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఛిన్నప్పుడి ఇండియాలో ప్రయాణాలు గుర్తుకు వచ్చాయి.

అసలు మేము ఇవ్వాళ  ట్రైన్ లో "ఫ్లోరెన్స్" అనే ఊరు వెళ్లాలని అనుకున్నాము. కానీ దారిలో  "Leaning tower of Pisa" ఉంటే అది కూడా చూసి పోదామని "పీసా" అనే ఊళ్ళో ఆగాము. పిల్లలు "Left Luggage" లో సామాను పెట్టటానికి వెళ్ళారు. నేను సరే తిరగటానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి కదా అని టాయిలెట్స్ అని రాసివుంటే అక్కడకి వెళ్ళాను. ఊళ్ళు తిరిగే టప్పుడు toilets కనపడితే చేతనయినంతవరకూ అవసరాలు తీర్చు కోవటం మంచిది. కొత్త ఊళ్ళో మనకి అవి ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు కదా.

తలుపు తీయంగానే "వన్ యూరొ" అనే అరుపుతో హడలి పోయాను. అవి కంప్యూటర్  చూస్తున్న ఒక అమ్మాయి కంఠం నుండి వచ్చిన మాటలు అని గ్రహించాను. ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు తిరిగాను కానీ toilets లో, కంప్యూటరు తో ఉన్నరిసెప్షన్ డస్క్ ఎక్కడా చూడలేదు. నా దగ్గర యూరోలు లేవు. చేసేది ఏమీ లేక బయటికి వచ్చి మా ఆవిడ నడిగి ఒక యూరో తీసుకుని నా పని కానిచ్చుకుని బయటికి వచ్చాను. ఆ కంప్యుటర్ అమ్మాయి రిసీట్ కూడా ఇచ్చింది. ఎప్పుడైనా ఆ దేశం చిల్లర దగ్గరుంచుకోవటం చాలా మంచిది. ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందో చెప్పలేము.

టాక్సీ వాడు ఊరు మధ్యకి తీసుకువచ్చి "అదిగో పీసా" అని చూపించి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు. మంచి ఆకలిగా ఉంది. దోవలో ఇండియన్ రేస్తోరంట్ కనపడింది కానీ "ఇటలీ లో కూడా ఇండియన్ ఫుడ్డా" అనుకుని వెళ్ళ లేదు. ఇక్కడ మన దేశస్తులు చాలా మంది ఉన్నారని తరువాత తెలిసింది. ఇక్కడ తప్పక ఏదో యునివేర్సిటీ ఉండి ఉంటుందని అనుకున్నాను. అనుకున్నట్లుగానే ఇక్కడ University of Pisa ఉంది. ఇది ప్రపంచంలో 500 గొప్ప యూనివెర్సిటీలలో ఒకటి. గెలీలియో ఈ ఊళ్లోనే పుట్టారు. ఇక్కడే మాథెమాటిక్స్ ప్రొఫెసర్ గ పని చేశారు. (ప్రపంచ యూనివెర్సిటీల రాంక్ ల లిస్టు క్రింద లింక్ లో ఇచ్చాను)

ఆకలి మాడి పోతోంది. భోజన వ్యవహారాల in charge మా కోడలు మంచి రెస్టో రెంట్ కోసం iPhone లో వెతుకుతోంది. తినటానికి మంచిది దొరకలేదు. అక్కడే ఎదురుకుండా కనపడిన దాన్లో సర్దుకుని కూర్చున్నాము. ఇక్కడ  రెస్టో రెంట్ అంటే ఒక వంట గది. దాని ముందర పందిరిలో టేబుల్స్ కుర్చీలు వేస్తారు. నేను ఆ పూట తిన్నది ఉడికించిన శనగలు. కొంచెం తిరగమాత వేస్తే బాగుండేది. అంతా బాగుంది కానీ తిన్నతరువాత బిల్ చెల్లించటానికి క్రెడిట్ కార్డులు తీసుకోమన్నారు. థాంక్ గాడ్ మా దగ్గర కాష్ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది లేకపోతే ఏమయ్యేదో. విదేశాల్లో, ఆదేశం డబ్బులు కాష్ రూపంలో దగ్గర పెట్టుకోవటం మంచిది.

మెల్లగా నడుచుకుంటూ Leaning tower of Pisa వేపు బయల్దేరాము. దీని ఎత్తు 184 అడుగులు. పైకి వెళ్ళాలంటే 296 మెట్లు ఎక్కాలి. అసలు దీనిని పక్కనున్న చర్చ్ (cathedral) గంటలు పెట్టటానికి (bell tower) కట్టారు. దీనిని కట్టటం Pisa మహారాజులు 1173 లో ప్రారంభించారు. ఆ కాలంలో యుద్ధాలు మూలంగా ఆలేశ్యమయ్యి, కట్టటం పూర్తి చెయ్యటానికి 119 ఏళ్ళు పట్టింది. దానికి తోడు క్రింద నేల సరీగ్గా లేక పోవటం మూలంగా (Marshy clay soil) టవర్ వరగటం మొదలెట్టింది. ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్త  లందరూ కూర్చుని దీనిని సరిచేసి పడకుండా ఆపగలిగారు. దీనిని అన్నీ సరిచేసిన తరువాత 2001 లో ప్రజలు చూడటానికి తెరిచారు. మొత్తం మీద దీనిని పూర్తి చెయ్యటానికి దాదాపు 800 ఏళ్ళు పట్టింది.  దీనికి బట్టకట్టి నిలబెట్టటానికి పడిన శ్రమ అంతా పక్క భవంతిలో వీడియో లో చూపెడుతున్నారు. మేము ఎక్కటానికి ప్రయత్నించలేదు కానీ మా అల్లుడు ఎక్కి పైనుండి "పీసా" సౌందర్యాన్ని చూసి వచ్చాడు. తరువాత మేమందరం టవర్ ని కట్టటానికి కారణమైన పక్కనున్న చర్చ్ (Cathedral) లోపలి వెళ్ళాము. చాలా అందంగా ప్రశాంతంగా ఉంది. అక్కడ కూర్చుని ప్రార్ధించు కోవచ్చు. మేము అదే చేశాము. దేవుడు ప్రతిచోటా ఉన్నాడు.

నేను Leaning tower of Pisa గురించి ఎప్పుడో హైస్కూల్  సోషల్ స్టడీస్ లో చదివాను. గెలీలియో భూమ్యాకర్షణ మీద ప్రయోగం ఇక్కడే చేశారు. ఇంకో సంగతి కూడా తెలుసుకున్నాను: ప్రసిద్దిచెందిన  Fibonacci Sequence,  Fibonacci (ఫిబొన్నాచీ) ఇక్కడే పుట్టింది.Fibonacci Sequence ని Stock Prices predict చెయ్యటానికి ఉపయోగిస్తారు దీనిని Fibonacci Retracement అంటారు. అసలు Fibonacci Sequence ని Fibonacci కనిపెట్టలేదు. అది హిందువులు కనిపెట్టింది. Fibonacci  Hindu/Arabic సంఖ్యా విధానం ప్రచారంలో రావటానికి చాలా శ్రమ పడ్డారు. ఎంతయినా పీసా తెలివితేటలకు పుట్టిల్లు.

ఈ క్రింద పేరా హిందూ మాథెమాటిక్స్ గొప్పతనం చూపెట్టటానికి   " life-and-numbers-fibonacci" అనే ఒక పోస్ట్ నుండి సేకరించినది.

Fibonacci (as we'll carry on calling him) spent his childhood in North Africa where his father was a customs officer. He was educated by the Moors and travelled widely in Barbary (Algeria), and was later sent on business trips to Egypt, Syria, Greece, Sicily and Provence. In 1200 he returned to Pisa and used the knowledge he had gained on his travels to write Liber Abaci (published in 1202) in which he introduced the Latin-speaking world to the decimal number system. The first chapter of Part 1 begins:

"These are the nine figures of the Indians: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. With these nine figures, and with this sign 0 which in Arabic is called zephirum, any number can be written, as will be demonstrated."


ఒకప్పుడు Pisa మహారాజు చాలా బలవంతుడు. చాలా బలిష్టమైన నౌకా దళము ఉండేది. కానీ రాను రాను పొరుగు రాజులతో యుద్దాల మూలంగా బలహీనమయ్యి రాజరికము అంతరించింది. కానీ వారు 1343 లో ప్రారంభించిన University of Pisa ఇప్పటికీ చక్కటి చదువులు చెబుతోంది. డబ్బు అధికారం కాలక్రమేణా నశించ వచ్చు గానీ చదువుకున్న చదువులు నశించవనటానికి ఇదొక ఉదాహరణ.

సాయంత్రానికి Florence ప్రయాణానికి Pisa రైలు స్టేషన్ చేరుకున్నాము. ఇక్కడి నుంచి గంటన్నర ప్రయాణం. తరువాత పోస్టులో Florence గురించి వ్రాస్తాను.1. World University Rankings
2. All about Leaning Tower of Pisa
3. University Rankings
4. life-and-numbers-fibonacci
5. Fibonacci

3 comments:

 1. Madhavarao Pabbaraju
  2:30 AM (5 hours ago)
  శ్రీ లక్కరాజుగారికి, నమస్కారములు.
  బొలిడెన్ని విశేషాలు తెలియచేశారు. ధన్యవాదాలు. కొత్త విశేషాలకొరకు ఎదురుచూస్తుంటాం. `` మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు''.

  మీ స్నేహశీలి,
  మాధవరావు.

  ReplyDelete
 2. Srirama Dronamraju
  7:05 PM (1 hour ago)
  ఛాలా బాగుంది మీ పర్యాటన! అంత దూరం వెళ్ళి పీసా టవరు ఎక్కకపోడం ఏంబాలేదు!
  ఇట్ట్లు
  ఆకాశరామన్న

  ReplyDelete
 3. మాధవరావు గారూ, ద్రోణంరాజు గారూ మీ వ్యాఖ్యలకు ధన్యవాదములు. అసలే ఒరిగిపోయిన పీసా టవర్ ఇంకా ఒరిగిపోతుందేమో నని నేను ఎక్కలేదు.

  ReplyDelete