Monday, May 24, 2010

22. ఓ బుల్లి కథ 10 -- కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ---- ఏమి జరుగు తుంది ----
కథ రోజూ కంప్యూటర్ సముద్రంలో కొట్టుకుంటూ మునిగి తేలే వారి కోసం మాత్రం కాదు. దానిలో మునిగి తేల లేక ఏదో విధంగా సరిపెట్టు కుందాము అనుకునే వారి కోసం.


నేను పొద్దున్నే నిద్ర లేవ గానే మొదట చేసే పని కంప్యూటర్ స్విచ్ ఆన్ చెయ్యటం. మొహం కడుక్కు వచ్చే సరికి రెడీ గా ఉంటుంది నా ఆజ్ఞల కోసం. ఈ కంప్యూటర్ నాది. దానికి చేతనయినంత వరకూ నేను ఏమి చెబితే అది చేస్తుంది. దానికి ఇంత మంచి గుణం ఎల్లా వచ్చింది ?

క్రిందటి పోస్ట్ లో మనము కంప్యూటర్ లో హార్డ్ వేర్ ఏమి ఉంటావో తెలుసుకున్నాము (ఉదా: మోనిటర్, ప్రింటర్, సౌండ్ కార్డు...). వీటన్నిటితో వాటి భాషలో చెప్పి మనకు కావాల్సిన పని చేయించ టానికి ఒక సాఫ్టు వేర్ ఉంటుంది. దానినే ఆపరే టింగ్ సిస్టం అంటారు. మన భాష లో మనకు కావాల్సింది చెబితే ఇది కంప్యూటర్ భాషలో మన పని చేసే పరికరాలకి చెబుతుంది (ఉదా: ప్రింటర్ కు ). ఇది ఆపరే టింగ్ సిస్టం చేసే పని. మా కంప్యూటర్ లో ఇది windows xp. మన భాష, కంప్యూటర్ భాష తెలిసిన వాళ్ళు కూర్చుని ఈ ప్రోగ్రాం ని వ్రాస్తారు. వీరిని సిస్టమ్స్ ప్రోగ్రామ్మార్ అంటారు.

మనము కంప్యూటర్ ని స్విచ్ ఆన్ చెయ్యం గానే జరిగేది ఇదే. తన యజమాని ఆజ్ఞలను పూర్తి చేయించ టానికి పరికరాలు అన్నీసరీగ్గా ఉన్నయ్యో లేవో చూసుకుంటుంది. మనము వంట చెయ్యటానికి ముందు అన్నీ వంటింట్లో సరీగ్గా ఉన్నయ్యో లేవో చూసు కున్నట్లు. అందుకని మీ మీ అవసరాలని బట్టి సర్దుకోటానికి టైము తీసు కుంటుంది. అన్నీ చూసు కున్న తర్వాత మీ మోనిటర్ మీద బొమ్మలతో కంప్యూటర్ తో ఏమి చెయ్యచ్చో చెబుతుంది. ఈ బొమ్మలని ఐకాను(Icons) అంటారు. ఈ బొమ్మల మీద త్వరగా రెండు సార్లు మౌస్ తో క్లిక్ చేస్తే మీ ప్రోగ్రాం కంప్యూటర్ లో వస్తుంది. My Computer అనే దాని మీద క్లిక్ చేసారను కొండి కంప్యూటర్ లో ఏమి ఉన్నయ్యో మోనిటర్ మీద కనపడుతుంది.

ఎడమవేపు క్రింద Start(స్టార్ట్) అని కన పడు తుంది. దానిని నొక్కితే వచ్చే All Programs(అల్ ప్రోగ్రామ్స్) నొక్కితే మీ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్స్ లిస్టు వస్తుంది. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ రెడీ అయ్యింది మీ ఆజ్ఞ కోసం ఎదురు చూస్తోంది.

మీరు ఇంకా మీ పని చేసుకో వచ్చు. సిడి లోంచి పాటలు వినవచ్చు, డివిడి లో నుంచి సినిమాలు చూడవచ్చు. Spreadsheet తో పద్దులు వెయ్యచ్చు. Word(వర్డ్) తో పుస్తకాలు వ్రాయచ్చు. దీనిని ఆఫ్ లైను మోడు అంటారు. మీ పని మీరు చేసుకుంటారు. మీ కంప్యూటర్ ప్రపంచంలో ఇంకొకళ్ళకి తెలియదు.

మీరు ఈ-మెయిలు చూడాలన్నా, బయట ప్రపంచం లో ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలన్నా, ఇంకో వూళ్ళో ఉన్న వాళ్ళతో చాట్ చెయ్యా లన్నా మీరు ఆన్ లైను మోడ్ లోకి రావాలి.

దీనికి మీ కంప్యూటర్ ని నెట్వర్క్ కి కలుపు కోవాలి. ఈ నెట్వర్క్ లో ప్రపంచం లో ఉన్న కంప్యూటర్స్ అన్నీ కలిపి ఉంటాయి. దీని పేరు ఇంటర్నెట(Internet). ఒక్కొక్క కంప్యూటర్ కి ఒక చిరునామా ఉంటుంది. దానినే IP address అంటారు.ఇంకేముంది అడ్రస్ తెలిస్తే వాళ్ళ తోటి మాట్లాడచ్చు. ఈ IP address లు గుర్తు పెట్టు కోవటం కష్టం కాబట్టి మనము గుర్తు పెట్టు కొనటానికి వీలుగా ఈ-మెయిలు పేర్లు, వెబ్ సైట్ పేర్లు వచ్చాయి.

ఈ నెట్వర్క్ కి మీ కంప్యూటర్ ని కలుపుకోవాలి. టెలిఫోన్ ద్వారా కలపచ్చు(దానికి టెలిఫోనే నంబర్ ఉంది). కాకపోతే ఇది నత్త నడక నడుస్తుంది. మా ఇంట్లో హై స్పీడ్ DSL ఉంది. దానిని మా డెస్క్ టాప్ కి కలిపాము. ఈ కలిపేటప్పుడు మధ్యలో లింక్ సిస్ లాంటిది పెట్టు కుంటే DSL కి వైర్లెస్ ద్వారా కలపచ్చు. మా ఇంట్లో Linksys కాకుండా Netgear ఉంది. అంటే DSL నుండి వైర్ ను Netgear కి కలపటం Netgear నుండి కంప్యూటర్ కి కలపటం. దీనితో మీ లాప్ టాప్ ని మీ ఇంట్లో ఎక్కడ నుంచి అయినా DSL కి కలుపుకో వచ్చు.

ఈ నెట్వర్క్ లో ఏమేమి జరుగుతున్నాయో చూసి మనకు చెప్పటానికి మనకు బ్రౌసెర్ (Browser) కావాలి. దీని పనల్లా ఎవరెవరు ఏమి చేస్తున్నారో తెలిసికొని చెప్పటం, మన కోరికని బట్టి IP address లుగా మార్చి మనకు కావాల్సినపని చేసి పెడుతుంది. మీకు కావాలంటే వాటికి కలిపి చూపెడుతుంది. నేను వాడేవి Chrome, Mozilla, Internet explorer. మీరు ఏదో ఒకటి వాడచ్చు.

మీరు ఇప్పుడు బ్రౌజరు ని డబల్ క్లిక్ చేసి అడ్రస్ లో yahoo.com అని టైపు చెయ్యండి. యాహూ వాళ్ళ కంప్యూటర్ దగ్గరకి వెళ్తారు. దానిలో న్యూస్ క్లిక్ చేసి న్యూస్ చూడ వచ్చు. లేక Mail కి వెళ్లి ఈ-మెయిల చూసుకోవచ్చు. తర్వాతా కూడలికో మాలిక కో హారం కో వెల్ల వచ్చు. మీరు ఇల్లా వెళ్ళు తూ వుంటే మీ బ్రౌజరు ఒక్కొక్క దానిని ఒక్కొక్క విండో లో చూపెడుతుంది. ఈ విండోస్ అన్నీ కంప్యూటర్ మెమరీ లో తెరుస్తుంది. మీ కంప్యూటర్ కి అంత ఎక్కువ మెమరీ ఉంటె అన్ని విండోస్ తీరవచ్చు. అలా తెరుస్తూ పోతుంటే మెమరీ నిండి పోయి కంప్యూటర్ నెమ్మదిగా నడుస్తుంది. అందుకని ఉపయోగించిన తరువాత మూసి వెయ్యటం మంచిది. మనము వస్తువు వాడిన తరువాత కౌంటర్ మీద ఉంచము కదా, కౌంటర్ నిండి పోతుంది, అలాగన్న మాట. దీన్నే బ్రౌజింగ్ అంటారు సర్ఫింగ్ అని కూడా అంటారు.

మీరు ఇంటర్నెట వాడటం మొదలెట్తే ప్రపంచం లో ఉన్న కంప్యూటర్స్ లో ఒకళ్ళు అవుతారు. మీ ఈ-మెయిలు చూసుకోవచ్చు, బ్యాంకింగ్ చెయ్యొచ్చు, హోటలు, రైల్వే, ప్లేన్ రిజర్వేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ తోటి మీరు మాట్లాడ గలుగు తున్నారు కాబట్టి. మీరు ఈ పనులను చెయ్యటానికి usercode password లు సృష్టించు కోవాలి. మీరు ప్రతిసారీ టైపు చెయ్యటం కష్టముగా ఉంటె వాటిని కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్ లో దాచి పెట్టచ్చు. వీటికి కంప్యూటర్ పెట్టె పేరు కుకీస్(cookies).

సమాజం లో అందరూ మంచి వాళ్ళు అయితే న్యాయస్థానాలు అవ్వీ అక్కర లేదు కానీ ఇది నిజం కాదు. ఇంటర్నెట సమాజం లో మీరు ఇంకొక కంప్యూటర్ దగ్గరకి ఎలా వెల్ల గలరో ఇంకొకళ్ళు గూడా మీ కంప్యూటర్ దగ్గరకు రాగలరు. కంప్యూటర్ భాష తెలిసి దొంగతనం గా మీ కంప్యూటర్ లోకి వచ్చిన వాళ్ళు మీ వ్యవహారాలన్నీ తెలిసుకో గలరు. అందుకని మీ usercode password జాగర్తగా దాచి పెట్టుకోండి. కనీసం password లు కుకీస్ లో పెట్టకండి.

నేను చెప్పినవన్నీ కంప్యూటర్ లో చెయ్యటం మొదలెట్టండి. తర్వాత పోస్ట్ లో కంప్యూటర్ చెడిపోతే బాగు చేసే విధానం గురించి తెలుసుకుందాము.


3 comments:

 1. inta chakkaga Telugu lo Chaala baga explain chesaru. we learn quite a bit from this. We work on computers some times lot of people dont know whats going on inside. its very helpfull to know these things. Good Work and Thank you Rao Garu.

  ReplyDelete
 2. ravichandra గారూ...,

  నమస్కారం. క్రొత్తగా నేను హారం ప్రచార బాధ్యతను తీసుకున్నాను. కాబట్టి హారం గురించి
  ఓ నాలుగు మాటలు చెప్పుకుందామని మీ బ్లాగు తలుపు తడుతున్నాను. హారం ను మీరు చూడాలంటే ఈ లింకు పైన నొక్కండి. హారం ప్రతి ఐదారు
  నిమిషాలకు మీ బ్లాగునుంచి టపాలను సేకరించి చూపిస్తుంది. అంతే కాక మీరు,
  మనతోటి బ్లాగర్లు వ్రాసిన టపాలను గానీ వ్యాఖ్యలను చూసుకోవడం చాలా సులభం. హారంలో వ్యాస రచయితల పేర్లు, వ్యాఖ్యాతల పేర్ల పైన క్లిక్ చేసి సులభంగా వారి వారి వ్యాసాలను,వ్యాఖ్యలను చూసికొనే వీలుంది.

  తాజా టపాలనే కాక బ్లాగుల్లో లభ్యమయ్యే జ్ఞానాన్ని వివిధవర్గాలగా క్రోడీకరించి, గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా
  తెలుగు తల్లి నోటినుంచి రాలిన ముత్యాలను గుదుగుచ్చి మీ ముందుంచుతుంది. ఈ ప్రయత్నంలో
  హారం ప్రస్తుతానికి ఆధ్యాత్మికం, పద్య సాహిత్యం, సాంకేతికం, హాస్యం, పాటలు,సినిమాలు, బొమ్మలు,సంగీతం, కవితలు, బాలసాహిత్యం, వంటలు మొదలైన వర్గాలుగా క్రోడీకరించి చూపిస్తుంది. .

  మీ సౌకర్యాన్ని బట్టి వీలును బట్టి ఓ సారి దర్శించండి. నచ్చితే వాడండి. ఇంకా నచ్చితే మీబ్లాగులో హారం లింకు ను వుంచి ప్రోత్సహించండి. హారం లింకు ఇక్కడ నుండి సంగ్రహించి మీ బ్లాగులో వుంచవచ్చు. అభిప్రాయాలను దయచేసి ఇక్కడ తెలుపండి . టపాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వ్యాఖ్య వ్రాసినందుకు క్షమించండి.

  - హారం ప్రచారకులు.

  ReplyDelete
 3. Rao S Lakkaraju గారూ...,

  నమస్కారం. క్రొత్తగా నేను హారం ప్రచార బాధ్యతను తీసుకున్నాను. కాబట్టి హారం గురించి
  ఓ నాలుగు మాటలు చెప్పుకుందామని మీ బ్లాగు తలుపు తడుతున్నాను. హారం ను మీరు చూడాలంటే ఈ లింకు పైన నొక్కండి. హారం ప్రతి ఐదారు
  నిమిషాలకు మీ బ్లాగునుంచి టపాలను సేకరించి చూపిస్తుంది. అంతే కాక మీరు,
  మనతోటి బ్లాగర్లు వ్రాసిన టపాలను గానీ వ్యాఖ్యలను చూసుకోవడం చాలా సులభం. హారంలో వ్యాస రచయితల పేర్లు, వ్యాఖ్యాతల పేర్ల పైన క్లిక్ చేసి సులభంగా వారి వారి వ్యాసాలను,వ్యాఖ్యలను చూసికొనే వీలుంది.

  తాజా టపాలనే కాక బ్లాగుల్లో లభ్యమయ్యే జ్ఞానాన్ని వివిధవర్గాలగా క్రోడీకరించి, గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా
  తెలుగు తల్లి నోటినుంచి రాలిన ముత్యాలను గుదుగుచ్చి మీ ముందుంచుతుంది. ఈ ప్రయత్నంలో
  హారం ప్రస్తుతానికి ఆధ్యాత్మికం, పద్య సాహిత్యం, సాంకేతికం, హాస్యం, పాటలు,సినిమాలు, బొమ్మలు,సంగీతం, కవితలు, బాలసాహిత్యం, వంటలు మొదలైన వర్గాలుగా క్రోడీకరించి చూపిస్తుంది. .

  మీ సౌకర్యాన్ని బట్టి వీలును బట్టి ఓ సారి దర్శించండి. నచ్చితే వాడండి. ఇంకా నచ్చితే మీబ్లాగులో హారం లింకు ను వుంచి ప్రోత్సహించండి. హారం లింకు ఇక్కడ నుండి సంగ్రహించి మీ బ్లాగులో వుంచవచ్చు. అభిప్రాయాలను దయచేసి ఇక్కడ తెలుపండి . టపాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వ్యాఖ్య వ్రాసినందుకు క్షమించండి.

  - హారం ప్రచారకులు.

  ReplyDelete